Menu
#

Gwybodaeth am Faeth – Porc a Bwyta’n Iach

Gall cigoedd coch, gan gynnwys porc yn ogystal â chig eidion a chig oen, wneud cyfraniad allweddol at ddeiet cytbwys iach. Mae gan y cigoedd hyn ddwysedd maethol uchel, sy’n golygu eu bod yn cynnwys pob math o faetholion mewn meintiau cymharol fach..

Mae porc yn un o brif ffynonellau protein ac mae’n cynnwys asidau amino hanfodol. Mae protein yn hollbwysig fel y gall y corff dyfu a thrwsio ei hun a chadw’n iach.

Mae hefyd yn cynnwys llawer llai o fraster na’r disgwyl a gall fod yn rhan allweddol o ddeiet cytbwys. Wyddoch chi y gall darnau coch o borc heb fraster, fel stecen, gynnwys cyn lleied â 4% o fraster? Mae’n sicr yn ddewis iach.

Mae porc yn ffynhonnell o faetholion a ffynhonnell gyfoethog o fitaminau B, gan gynnwys B3, B6 a B12 na chewch chi’n naturiol mewn llysiau a ffrwythau. Mae’r maetholion hyn yn cadw’r system nerfol yn iach ac yn gysylltiedig ag egni ac iechyd da yn gyffredinol.

Mae porc yn cynnwys:

  • Haearn, sy’n helpu i gynhyrchu celloedd coch y gwaed;
  • Protein, sy’n hanfodol ar gyfer tyfu a thrwsio;
  • Sinc, sy’n cadw ein system imiwnedd yn iach;
  • Thiamin neu Fitamin B1, sydd ei angen i ryddhau egni’n barhaus o garbohydradau ac i gadw’r system nerfol yn iach. Nid yw Thiamin yn cael ei gadw yn y corff gan ei fod yn fitamin sy’n hydawdd mewn dŵr ac felly mae angen ei ailgyflenwi’n rheolaidd;
  • Ribofflafin neu Fitamin B2, sydd ei angen i’r corff dyfu a chadw’ch croen, llygaid a’r system nerfol yn iach. Mae’n helpu’r corff hefyd i ryddhau egni o’r bwyd rydym ni’n ei fwyta.
  • Niacin neu Fitamin B3, sy’n ein helpu i ddefnyddio egni bwyd – sy’n gysylltiedig ag egni a lefelau egni – ac yn cadw’r system nerfol a’r croen yn iach.
  • Fitamin B6, sy’n chwarae rhan bwysig wrth ffurfio haemoglobin yn y gwaed sy’n cludo ocsigen o gwmpas y corff. Mae hefyd yn galluogi’r corff i ddefnyddio a storio egni o brotein a charbohydradau yn ein bwyd.
  • Fitamin B12, sy’n helpu i wneud celloedd coch y gwaed, cynnal system nerfol iach a rhyddhau egni o’r bwyd rydym ni’n ei fwyta.
  • Seleniwm, sy’n cynnwys priodweddau gwrthocsidydd, cefnogi ein system imiwnedd ac yn helpu i atal difrod i gelloedd a meinweoedd.
Close