Menu
Hog it competition banner

Enillwch fochyn rhost Cymreig ar gyfer eich digwyddiad!

Os ydych yn cael unrhyw fath o barti yng Nghymru dros y chwe mis nesaf a hoffech gael mochyn rhost Cymreig o’r safon orau i fwydo’ch gwesteion, gallai Porc.Wales eich helpu.

Mae cyfle i un ymgeisydd lwcus ennill mochyn rhost cyfan!

Nodwch gôd post lleoliad eich digwyddiad yn y chwiliad Ble i Brynu a dywedwch wrthym lle mae eich cyflenwr porc agosaf ar Twitter. Trydarwch ni yn @Porc.Wales gyda’r hashnod #hogit ac enw’r cyflenwr am gyfle i

ennill!

Amodau a Thelerau Llawn

Close