Menu

Ar y Fferm

Mae Ela a minnau wedi bod yn ffermio yma ers 2007. Ffermio yw cefndir y ddau ohonom a fi yw’r bumed genhedlaeth o’r teulu i ffermio’r tir hwn.
Sharon o Moch Llŷn ydw i, a doeddwn i erioed wedi bod ar gyfyl unrhyw fferm tan saith mlynedd yn ôl.
Emma ydw i, ac rydw i a’m gŵr Nick yn rhedeg fferm fach draddodiadol yn Sir Gâr ers 2007.
Fferm weithredol 118 erw yw Humble by Nature, yng nghyffiniau Trefynwy, Dyffryn Gwy.
Fy enw i yw Mary, ac rwy’n rhedeg fferm Piggin Good Pork Farm yn Llanelian ger Bae Colwyn ar y cyd â Geoff y gŵr.
My name is Ken and I own Burry Farm, a traditional 30 acre smallholding in Swansea.
Fy enw i yw Suzy Williams, ac rwy’n rhedeg tyddyn bach teuluol Tŷ Siriol yn Abertawe.
Close