Menu

Yn y Gegin

Sam a Shauna ydym ni o Hang Fire Smokehouse, gwerthwyr bwyd barbeciw â blas de America, sy’n gwerthu ein bwydydd mewn stondinau gwib ar y stryd ar hyn o bryd, ond byddwn yn agor bwyty cyn bo hir.
Fy enw i yw Angela, ac rwy’n rhedeg fy ysgol goginio fy hun, Llanerch Vineyard, Hensol.
Michelle Evans o Sir Benfro ydw i, a dw i’n berchen ar gwmni Slow Pig, fan bwyd poeth sy’n gwerthu cig porc wedi’i rostio’n araf, byrgyrs cartref, chorizo, a’n selsig frankfurter arbennig mewn gwyliau bwyd a cherddorol, priodasau a digwyddiadau ledled Cymru.
Larkin Cen ydw i, ac ers cyrraedd rownd derfynol cyfres Masterchef y BBC yn 2013, dw i yn rhedeg bwyty o’r enw CEN yn Celtic Manor.
Close