Menu

Yn y Siopau

Rob ydw i, a dw i wedi bod yn gysylltiedig â’r maes cigyddiaeth ers 35 mlynedd.
Pan symudodd ein teulu i Orllewin Cymru saith mlynedd yn ôl fe benderfynon ni brynu moch i’w magu ein hunain.
Fy enw yw Jason Fraser ac rwy’n rheolwr bwtsiera gyda Bodnant Welsh Foods.
Andy ydw i, rwy’n 49 oed ac yn berchen ar Siop Fferm Yerbeston Gate.
Close