Menu

Newyddion a Blog

#

Wythnos Porc O Gymru - 21- 27 Ionawr 2019

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi’r Wythnos Porc o Gymru gyntaf erioed sy’n cael ei chynnal rhwng yr 21 a’r 27 Ionawr 2019.

#

Moch yn hedfan – Gwerthiant porc yn tyfu

Wrth i 2018 ddirwyn i ben, mae’n ymddangos bod moch wir yn gallu hedfan.

Porc Pwllheli yw ‘Pencampwr y Pencampwyr’ yng Ngwobrau Selsig Prydain

Mae Ela a Huw Roberts o gwmni Oinc Oink ger Pwllheli yn dathlu’r ffaith fod eu selsig Cig Moch Pedigri Cymreig a Chaws Cheddar o Gymru wedi cael ei henwi fel y selsigen orau yng Ngwledydd Prydain.

#

Cyflwynwch eich Selsig Gorau...

Yn ddiweddarach yr haf hwn rydyn ni’n cynnal ein Bwyty Selsig Crand Unnos (‘Posh Sausage Pop-Up’) cyntaf erioed a hoffem gynnig cyfle i chi fod ein cyflenwr.

Y cinio rhost perffaith ar gyfer Sul y Mamau.

Mamau yw arwyr di-glod ein bywydau. Maent yn gwybod yn union sut i godi'n calonnau, ein cefnogi drwy bopeth a gwneud y pethau bach bob dydd sy'n dangos faint maent yn ein caru. A hynny i gyd heb ofyn am unrhyw beth yn ôl!

#

​Rhannwch y rhamant gyda'r ryseitiau perffaith ar gyfer Dydd San Ffolant

Mai'r adeg honno o'r flwyddyn eto - mae'r siopau'n llawn calonnau coch ac mae pethau yn eich annog i ddangos eich cariad ym mhobman. Os ydych yn brin o syniadau ar gyfer sut i ddathlu eleni, beth am baratoi pryd cartref hyfryd i rywun arbennig yn eich bywyd?

Rhannwch y rhamant gyda'r ryseitiau perffaith ar gyfer Dydd San Ffolant

Mai'r adeg honno o'r flwyddyn eto - mae'r siopau'n llawn calonnau coch ac mae pethau yn eich annog i ddangos eich cariad ym mhobman. Os ydych yn brin o syniadau ar gyfer sut i ddathlu eleni, beth am baratoi pryd cartref hyfryd i rywun arbennig yn eich bywyd?

#

Ryseitiau Iach ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Mae ffitrwydd yn flaenoriaeth i lawer o bobl ym mis Ionawr. Gydag un o bob saith ohonom bellach yn aelod o gampfa dyma'r amser perffaith i gyflwyno rysáit iachus a maethlon a fydd yn helpu i gynnal lefelau egni.

#

Cadwch yn gynnes y gaeaf hwn gyda phot o borc paprica

Wrth i'r nosweithiau dywyllu a'r tywydd oeri, rydym i gyd yn chwilio am y rysáit berffaith honno i'n cynhesu a'n hatgoffa o pam rydym yn mwynhau'r adeg hon o'r flwyddyn. Does dim byd fel y cyfuniad o dân a gwres i'ch bodloni ar y nosweithiau gaeafol oeraf, felly beth am roi cynnig ar bot blasus o borc paprica?

#

Dathlwch Wythnos Genedlaethol Selsig gyda Chynffonau Moch

Mae’n Wythnos Genedlaethol Selsig yr wythnos hon a pha ffordd well o ddathlu na gyda rysáit syml i’w mwynhau gyda’r plant? Mae ein ‘Cynffonau Moch’ yn trawsnewid y selsig a stwnsh traddodiadol i greu pryd maethlon a llawn hwyl i’r teulu cyfan.

#

Pa mor agos yw eich porc o'ch fforc?

Pa mor agos yw eich porc o'ch fforc? Dewch i ddarganfod a ennill dosbarth meistr coginio a hamper Porc o Gymru

#

Rysáit y Dydd - Byrgyrs porc sbeislyd gyda nachos caws

Mae’r rysáit yn cynnig fersiwn wahanol ac iachach o’r byrgyr traddodiadol.

#

Golwython porc wedi’u pobi mewn paprica mwg

Mae golwython porc yn ddarnau gwych o gig - yn frau, amlbwrpas ac yn barod i’w bwyta o fewn munudau.

#

Lwyn porc wedi’i stwffio gyda stwffin Dwyreiniol

Mae porc yn ddelfrydol ar gyfer cinio Sul – ond mae llawer mwy y gallwch ei wneud gyda darn da o lwyn!

#

Ysgwydd porc fendigedig wedi’i choginio’n araf mewn seidr, afalau a ffenigl

Mae porc wedi’i goginio’n araf yn ganolbwynt heb ei ail ar gyfer cinio rhost traddodiadol. Drwy goginio’r porc yn araf, bydd y cig yn frau ac yn tynnu dŵr o’ch dannedd a chewch y grofen grensiog hyfrytaf dan haul.

#

Perffeithrwydd mewn un pot – Pot Porc Paprica

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, a hithau’n oer, gwlyb a thywyll, mae’n naturiol eich bod am gael bwyd cysur cynnes. Y pryd maethlon hwn yw’r diweddaraf yn ein cyfres o ryseitiau porc iach a chynnes ar gyfer y gaeaf.

#

Risotto Porc a Madarch

Sut hwyl ydych chi’n ei gael gyda’ch addunedau Blwyddyn Newydd? A chithau’n bwyta’n iach, does dim angen i chi beidio â mwynhau prydau llawn blas sy’n gynnes a llawn cysur yn ystod y gaeaf.

#

Cinio dydd Sul heb ei ail – Porc wedi’i rostio’n araf gydag afalau, sinsir, triog a phupur y Caribî

Mae porc ac afal yn gyfuniad penigamp. Rhostiwch y ddau gyda’i gilydd yn araf i greu gwledd sy’n tynnu dŵr o’ch dannedd.

#

Golwython porc neu stêcs lwyn wedi’u coginio mewn padell gyda saws ffa du ac eirin

Drwy gyfuno pak choi gyda golwython porc trwchus a saws ffa du, mae gennych chi bryd heb ei ail; maethlon a chynnes. Perffaith os ydych chi am gael dechrau iach i’r flwyddyn!

#

Lwyn Porc wedi'i Rhostio Gyda Stwffin Jin Eirin a Chnau Ffrengig

Efallai mai twrci yw cig traddodiadol y Nadolig, ond mae porc yn newid blasus os ydych chi’n croesawu pobl acw dros yr ŵyl. Mae’r pryd hwn o lwyn borc wedi’i rhostio yn cyfuno llugaeron, jin eirin duon a chnau Ffrengig i roi blas Nadoligaidd go iawn.

#

Golwythion porc gyda chrwst chorizo a shibwns gan Kacie Morgan (The Rare Welsh Bit)

Mae’r golwythion porc hyn gyda chrwst chorizo a shibwns yn berffaith ar gyfer noson oer, hydrefol. Mae’r chorizo’n blasu’n fyglyd ac yn crensian o dan y dannedd ac mae’r sudd sy’n dod ohono’n blasu’n fendigedig yn y porc. Gweinwch gyda thatws newydd, llysiau gwyrdd ffres a grefi blasus i wneud pryd sylweddol fydd yn plesio’r teulu cyfan.

#

Lwyn Porc o’r Bahamas gan Carol Adams o Corpulent Caper

Dyma Carol Adams, sy’n ysgrifennu blog Corpulent Caper gyda’i gŵr Mark. Mae un ochr o deulu Carol yn hanu o’r Bahamas ac mae hi wedi penderfynu mynd yn ôl at ei gwreiddiau a chreu rysáit wedi ei seilio ar gynhwysion o’r Bahamas.

#

Croeso Cynnes Gan Porc.wales

Croeso i flog Porc.Cymru ac i wefan newydd Porc.Cymru gan Hybu Cig Cymru (HCC). Mae Cymru’n enwog am gynhyrchu Cig Oen a Chig Eidion Cymreig o safon, ond ni ddylem adael i hyn daflu cysgod dros y porc sydd gan y wlad i’w gynnig. Mae proffil y diwydiant porc yn tyfu yma yng Nghymru ac mae ganddo stori wych i’w hadrodd - stori y dylem i gyd fod yn falch iawn ohoni yn ein barn ni.

Close