Menu

Cinio dydd Sul heb ei ail – Porc wedi’i rostio’n araf gydag afalau, sinsir, triog a phupur y Caribî

Mae porc ac afal yn gyfuniad penigamp. Rhostiwch y ddau gyda’i gilydd yn araf i greu gwledd sy’n tynnu dŵr o’ch dannedd. Mae cymaint o flas i’r cig, does dim angen unrhyw beth ffansi i’w weini gydag ef; mae tatws stwnsh hufennog a chêl cyrliog wedi’i stemio’n berffaith.


Gweini 4-6

Amser coginio – tua 2-2½ awr


Cynhwysion

 • Darn 1.35kg (3lb) o ysgwydd porc
 • 5ml (1 llwy de) o bupur y Caribî
 • Halen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o driog du
 • 2.5cm (1") o wraidd sinsir, wedi’i bilio a’i sleisio
 • 300ml (½ peint) o sudd afal cymylog
 • Sudd ½ lemwn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o siwgr brown meddal
 • 5ml (1 llwy de) o sinamon
 • 2 afal bwyta, heb eu craidd ac wedi’u chwarteru

I weini:

 • Tatws stwnsh hufennog
 • Cêl cyrliog


Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Nwy 4-5, 180˚C, 350˚F.
 2. Gosodwch ddwy haenen o ffoil mewn tun rhostio mawr.
 3. Torrwch y llinynnau ar y darn o borc, gwasgwch y cig yn wastad a’i roi yn y tun rhostio – gyda’r croen yn wynebu ar i fyny.
 4. Rhiciwch y porc yn ddwfn gyda chyllell finiog a rhwbiwch bupur y Caribî a digonedd o halen drosto.
 5. Nesaf, cymysgwch y triog, sinsir, sudd afal, sudd lemwn, siwgr a sinamon a tholltwch y gymysgedd i’r tun rhostio.
 6. Ychwanegwch yr afalau a gwasgwch y ffoil yn llac o gwmpas y cig – cofiwch adael y croen heb ei orchuddio.
 7. Coginiwch am tua 2-2½ awr neu nes i’r cig fod yn fwyn a meddal – ac wrth i’r cig goginio a dechrau crebachu, gwasgwch y ffoil yn agosach at y porc.
 8. Gweinwch gyda thatws stwnsh hufennog a chêl cyrliog wedi’i stemio.
Close