Menu

Mae’n Wythnos Genedlaethol Selsig yr wythnos hon a pha ffordd well o ddathlu na gyda rysáit syml i’w mwynhau gyda’r plant? Mae ein ‘Cynffonau Moch’ yn trawsnewid y selsig a stwnsh traddodiadol i greu pryd maethlon a llawn hwyl i’r teulu cyfan.

Pwy sydd eisiau bwyta selsig arferol pan gallwch eu troi a’u troelli cyn bwyta pob tamaid?! Yn y rysáit hon byddwch yn berwi’r selsig yn gyflym am 5 munud, cyn eu troelli ar ffyn, eu gorchuddio â briwsion blasus a’u pobi. Gweiniwch gyda’r stwnsh perffaith a phys.

Bwydo 3

Amser Coginio

  • Berwi am 5 munud
  • Pobi am 20 munud

Cynhwysion

  • 6 x selsigen borc
  • Blawd
  • 2 x ŵy
  • Briwsion bara
  • 2 lwy fwrdd o berlysiau cymysg

I weini

  • Sgiwerau

Dull

1. Mewn sosban, dewch â dŵr i’r berw.

2. Ychwanegwch 6 selsigen borc a berwch am 5 i 10 munud.

3. Tynnwch y selsig o’r dŵr a rhowch bob un ar sgiwer.

4. Gyda chyllell finiog, torrwch i lawr hyd y selsig gan droelli o’u hamgylch.

5. Tynnwch y selsig ar hyd y sgiwer, o un pen i’r llall.

6. Gorchuddiwch bob selsigen â blawd, ŵy a briwsion bara.

7. Rhowch nhw ar hambwrdd pobi a’u coginio am 20 munud ar 200°C.

8. Gweiniwch gyda thatws stwnsh, pys a’ch hoff saws.

Close