Menu

Golwython porc neu stêcs lwyn wedi’u coginio mewn padell gyda saws ffa du ac eirin

Bresych Tsieineaidd yw bok neu pak choi sy’n boblogaidd iawn oherwydd eu bod mor iach. Maen nhw’n llawn pob math o fitaminau a mwynau, gan gynnwys fitaminau A, C, K a fitaminau B cymhleth, ynghyd â chalsiwm, haearn a magnesiwm. Mae’r llysieuyn deiliog crensiog hwn hefyd yn flasus ac yn blasu rhywle yn y canol rhwng bresych a sbinaets.

Drwy gyfuno pak choi gyda golwython porc trwchus a saws ffa du, mae gennych chi bryd heb ei ail; maethlon a chynnes. Perffaith os ydych chi am gael dechrau iach i’r flwyddyn!

#

Ar gyfer 2

Amser coginio – tua 15 munud


Cynhwysion

 • 2 olwyth neu stecen lwyn porc heb fawr o fraster
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew llysiau
 • 1 winwnsyn coch bach, wedi’i sleisio’n denau
 • 2 ewin garlleg
 • 2.5cm (1") o wreiddyn sinsir, wedi’i bilio a’i fathru
 • 3 eirinen aeddfed, heb y cerrig ac wedi’u chwarteru
 • 75ml (5 llwy fwrdd) saws ffa du
 • 60ml (4 llwy fwrdd) sudd oren
 • 8-10 grawnwinen ddu heb hadau, wedi’u torri’n hanner
 • 5ml (1 llwy fwrdd) olew llysiau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew sesame
 • Llond llaw fawr o fresych deiliog, wedi’u torri’n fân
 • 2 ben bok neu pak choi, wedi’u sleisio

I weini:

 • Nwdls crensiog

Dull

 1. Cynheswch 1 llwy fwrdd o olew llysiau mewn wok mawr neu badell ffrïo ac ychwanegwch y winwns, garlleg, sinsir a stêcs. Coginiwch am 2-3 munud tan i’r cig frownio ac i’r winwns ddechrau meddalu.
 2. Gyda’r porc yn brownio, ychwanegwch yr eirin, y saws ffa du, y sudd oren a’r grawnwin.
 3. Cymysgwch yn dda, ei orchuddio â chlawr a’i fudferwi am tua 10 munud.
 4. Defnyddiwch badell ddofn neu wok arall, cynheswch yr olew llysiau a’r olew sesame a thro-ffrïwch y llysiau am tua 3-4 munud.
 5. Gweinwch gyda nwdls crensiog, llysiau wedi’u tro-ffrïo gyda stecen a saws.

Close