Menu

Ryseitiau Iach ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Mae ffitrwydd yn flaenoriaeth i lawer o bobl ym mis Ionawr. Gydag un o bob saith ohonom bellach yn aelod o gampfa dyma'r amser perffaith i gyflwyno rysáit iachus a maethlon a fydd yn helpu i gynnal lefelau egni.

I'r rheiny sydd am fwyta'n iachach ond heb golli'r blas, rydym wedi creu casgliad o'n hoff ryseitiau porc sy'n siŵr o dynnu dŵr o'ch dannedd heb ehangu'ch gwasg!

Koftas Porc Sbeislyd gyda ouscous

pork_kofta_and_cous_cous_RS.jpg

Cynhwysion

 • 450g (1lb) o friwgig porc coch
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o gymysgedd sbeis Ras-el-hanout
 • 1 ewin garlleg, wedi'i wasgu
 • 50g (2oz) o ddatys, wedi'u torri
 • 25g (1oz) o gnau pistasio, wedi'u torri2 sibolsyn, wedi'u torri'n fân
Sgiwerau bambŵ, wedi'u gwlychu


Couscous 'gemog':

 • 100g (4oz) o couscous
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o gymysgedd sbeis Ras-el-hanout
 • ¼ ciwcymbr, wedi'i giwbio
 • 2 sibolsyn, wedi'u sleisio
 • 20 llusen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o hadau pomgranad
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o fintys ffres, wedi'i dorri
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bersli ffres, wedi'i dorri
Ychydig o olew olewydd


Dull

 1. Rhowch y briwgig porc, y sbeis, y garlleg, y datys, y cnau, y sibols a halen a phupur mewn powlen fawr.
 2. Rhannwch y gymysgedd yn 8 a'u mowldio'n siâp selsig. Rhowch y 'selsig' ar y sgiwerau bambŵ wedi'u gwlychu, gan eu gwasgu ychydig o amgylch y sgiwer.
 3. Gosodwch nhw ar blât, eu gorchuddio a'u rhoi yn yr oergell am 15-20 munud i oeri. Tynnwch nhw o'r oergell a'u rhoi o dan gril wedi'i gynhesu ymlaen llaw a'u coginio am ryw 12 munud nes maent yn euraidd ac wedi coginio drwyddynt.
 4. I wneud y couscous: Rhowch y couscous a'r sbeis mewn powlen fawr a gorchuddiwch gydag oddeutu 200ml o ddŵr berwedig – gorchuddiwch y bowlen a'i gadael am ryw 5 munud nes bod yr hylif wedi'i amsugno. Ychwanegwch yr holl gynhwysion sy'n weddill a chyfuno'r cyfan yn dda. Ychwanegwch ychydig o halen a phupur a'r olew olewydd.
 5. Gweinwch y koftas gyda phentwr mawr o'r couscous.

Salad Porc, Ffa Duon ac Oren

Belly_Pork_black_bean_orange_salad.jpg

Gweini: 4-6

Amser coginio: Tua awr + awr o amser marinadu

Cynhwysion

 • 700g (1½lbs) o dafellau o fol mochyn, crawen a braster dros ben wedi'u tynnu
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o farmalêd oren heb y croen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws soi
 • 45ml (3 llwy fwrdd) o sudd oren
 • 60ml (4 llwy fwrdd) o saws ffa duon
 • 2 goeden anis
 • 3 deilen Tsieineaidd, wedi'u torri'n fras
 • ½ letysen 'little gem', wedi'i thorri'n fras
 • 50g (2oz) o egin ffa
 • 3 sibolsyn, wedi'u torri'n denau
 • Llond llaw o ddail coriander ffres
 • 1 oren mawr, heb y croen ac wedi'i dorri'n ddarnau


Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i farc nwy 5, 190ᵒC, 375ᵒF
 2. Mewn powlen fawr, cymysgwch y marmalêd, y saws soi, y sudd oren, y saws ffa fuon a'r coed anis.
 3. Ychwanegwch y tafellau o fol mochyn a'u gorchuddio yn y sudd. Gorchuddiwch y bowlen a gadewch i'r cig farinadu yn yr oergell am ryw awr.
 4. Tynnwch y bol mochyn o'r marinâd a'i roi mewn tun rhostio, gorchuddiwch â ffoil a choginiwch am 50 - 60 munud gan droi'r tafellau a'u bastio o dro i dro.
 5. Gadewch i'r bol mochyn oeri ychydig, yna torrwch yn ddarnau.
 6. Gweinwch ar wely o ddail Tsieineaidd, letys, egin ffa, sibols, coriander ffres a darnau oren ac arllwyswch beth o'r sudd coginio cynnes dros y cyfan.
Close