Menu

Lwyn porc wedi’i stwffio gyda stwffin Dwyreiniol

Mae porc yn ddelfrydol ar gyfer cinio Sul – ond mae llawer mwy y gallwch ei wneud gyda darn da o lwyn!

Mae’r rysáit hon yn gofyn am dipyn o ymdrech ond bydd yn talu ar ei chanfed a chewch bryd sy’n toddi yn eich ceg ac yn llawn blasau Dwyreiniol, heb foddi blas hyfryd y porc.


Ar gyfer 4-6

Amser coginio – 30 munud yr 450g/½kg (1lb) ynghyd â 30 munud (canolig)


Cynhwysion

 • Lwyn 1kg (2.2lb) o borc heb fawr o fraster nac asgwrn (mae darnau o’r goes neu’r ysgwydd yn ddelfrydol)
 • Halen
 • Olew

Ar gyfer y stwffin

 • 4 selsigen borc, gyda’r croen wedi’i hollti a’r cig selsig wedi’i dynnu (tua 200g)
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o fêl
 • 10ml (2 lwy de) o sbeis Tsieineaidd
 • 2 sibolsyn, wedi’u sleisio
 • 1 eirinen, heb y garreg ac wedi’i thorri’n fân
 • 50g (2 owns) o friwsion bara

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Nwy 4-5, 180ºC, 350ºF.
 2. Rhowch yr holl gynhwysion ar gyfer y stwffin mewn powlen fawr a’u cymysgu’n dda.
 3. Sychwch du allan y cig a’i ricio’n dda gyda chyllell finiog.
 4. Yn ofalus, gwnewch doriad mawr yn narn mwyaf brasterog y cig. Rhowch y stwffin i mewn i’r twll – gallwch rholio unrhyw stwffin sydd dros ben yn beli a’u coginio o amgylch y cig am tua 30 munud.
 5. Pwyswch y darn o gig er mwyn gweithio allan ei amser coginio.
 6. Rhowch rywfaint o olew a halen ar y cig a’u rhwbio i mewn i’r braster. Gosodwch y cig ar resel mewn tun rhostio a’i rostio’n agored mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw am yr amser a amcangyfrifwyd.
 7. Gweinwch gyda thatws melys stwnsh a pak choi crensiog wedi’i ffrïo.
Close