Menu

Y cinio rhost perffaith ar gyfer Sul y Mamau.

Mamau yw arwyr di-glod ein bywydau. Maent yn gwybod yn union sut i godi'n calonnau, ein cefnogi drwy bopeth a gwneud y pethau bach bob dydd sy'n dangos faint maent yn ein caru. A hynny i gyd heb ofyn am unrhyw beth yn ôl!

Mae'n gallu bod yn anodd meddwl am ffyrdd i ddangos i'ch Mam gymaint rydych yn ei feddwl ohoni, ond rydym ni yma i helpu. Rhowch y seibiant y mae'n ei haeddu iddi ar Sul y Mamau a pharatowch ginio rhost cartref hyfryd. Rydym wedi casglu rhai o'n ryseitiau porc mwyaf blasus i'ch ysbrydoli.

Lwyn Porc wedi'i Rhostio gyda Stwffin Jin Eirin a Chnau Ffrengig

Roast_Loin_of_Pork_with_sloe_gin_and_stuffing.jpg

Gweini: 4-6

Amser coginio: 30 munud fesul 450g / ½kg (1lb) a 30 munud ychwanegol (canolig)*

CynhwysionNHWYSION:

 • Darn 1kg (2.2 lb) o lwyn porc ar yr asgwrn heb lawer o fraster
 • 50g (2 oz) o lugaeron sych
 • 60ml (4 llwy fwrdd) o jin eirin
 • 50g (2 oz) o gnau Ffrengig

Stwffin:

 • 450g (1 lb) o gig selsig porc (tua 6 selsigen)
 • 100g (4 oz) o friwsion bara - wedi'u gwneud o hen dorth fara neu dorth ffrwythau
 • Pinsiad o sbeisys cymysg
 • Pinsiad o sinamon

Dull:

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Rhowch y llugaeron mewn powlen fach gyda'r jin eirin a gadewch iddynt fwydo am 30-60 o funudau.
 3. Sychwch y tu allan i'r cig a'i sgorio'n ddwfn â chyllell finiog.
 4. Rhowch y cig selsig, y briwsion bara, y sbeisys a'r cnau Ffrengig mewn powlen a'u cymysgu'n dda.
 5. Yn ofalus, gwnewch doriad dwfn, mawr yn y darn o'r cig sydd â'r rhan fwyaf o fraster arno (nid drwy lygad y cig ond tuag at yr ymyl lle mae llawer o fraster).
 6. Ychwanegwch y llugaeron i'r stwffin a'u cymysgu'n dda.
 7. Gwthiwch y stwffin i mewn i'r twll hwn. Gallwch rolio unrhyw stwffin sydd ar ôl yn beli mawr a'u coginio ynghyd â'r cig am tua 20 munud.
 8. Pwyswch y cig sydd wedi'i stwffio a chyfrifwch yr amser coginio*
 9. Brwsiwch y cig ag olew, ysgeintiwch halen arno a'i rwbio i mewn i'r braster. Rhowch y cig ar resel mewn tun rhostio a'i rostio heb ei orchuddio mewn popty sydd wedi'i gynhesu ymlaen llaw, am yr amser a gyfrifwyd.
 10. Tynnwch y cig o'r popty a'i adael i sefyll am tua 10 munud cyn ei dorri.
 11. Cadwch y sudd coginio i wneud y grefi ac ychwanegwch ychydig o jin eirin i'r grefi wrth ei goginio.
 12. Gweinwch gyda'r peli stwffin (os gwnaethoch rai gyda'r stwffin a oedd yn weddill), pannas wedi'u rhostio a'ch hoff lysiau.

Ysgwydd porc wedi’i rhostio’n araf gydag afalau, sinsir, triog a phupur Jamaica

Slow_roasted_pork_shoulder_with_apples_and_ginger_-_Copy.jpg

Amser: 2 – 2 ½ awr

Gweini: 4 – 6

Cynhwysion:

 • Darn 1.35kg (3lb) o ysgwydd porc
 • 5ml (1 llwy de) o bupur Jamaica
 • Halen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o driog du
 • Darn 2.5cm (1") o wraidd sinsir, wedi’i blicio a’i sleisio
 • 300ml (½ peint) o sudd afal cymylog
 • Sudd ½ lemwn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o siwgr brown meddal
 • 5ml (1 llwy de) o sinamon
 • 2 afal bwyta, heb y galon ac wedi’u chwarteru

I weini:

 • Tatws stwnsh hufennog
 • Bresych deiliog

Sut i goginio:

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i farc nwy 4-5, 180˚C, 350˚F.
 2. Leiniwch dun rhostio mawr gyda dwy haen o ffoil.
 3. Torrwch y llinynnau ar y darn o borc, gwasgwch y cig yn wastad a’i roi yn y tun rhostio – gyda’r grawen yn wynebu i fyny.
 4. Sgoriwch y porc yn ddwfn gyda chyllell finiog. Rhwbiwch y pupur Jamaica dros y cig ac ysgeintiwch ddigon o halen drosto.
 5. Nesaf, cymysgwch y triog, y sinsir, y sudd afal, y sudd lemwn, y siwgr a'r sinamon ac arllwyswch y gymysgedd i’r tun rhostio.
 6. Ychwanegwch yr afalau a gwasgwch y ffoil yn llac o gwmpas y cig – cofiwch adael y grawen heb ei gorchuddio.
 7. Coginiwch am tua 2-2½ awr neu nes i’r cig fod yn frau ac yn feddal – ac wrth i’r cig goginio a dechrau crebachu, gwasgwch y ffoil yn agosach ato.
 8. Gweinwch gyda thatws stwnsh hufennog a bresych deiliog wedi’i stemio.


Bol mochyn wedi'i rostio'n araf gydag afal, mêl a sinamon

Gweini: 4

BELLY_PORK._RS.jpg

Amser Coginio: Oddeutu 2 awr

Tymheredd: Marc nwy 4-5, 180˚C, 350˚F

Cynhwysion:

 • Darn 700g (1½ lb) o fol mochyn heb lawer o fraster
 • 300ml (½ pt) o sudd afal cymylog
 • Halen a phupur
 • 5ml (1 llwy de) o sinamon mâl
 • 2 afal, heb y galon ac wedi'u chwarteru
 • 2 eirinen, heb y garreg ac wedi'u haneru
 • 2 sbrigyn mawr o saets ffres
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o fêl

Dull:

 1. Cymerwch ddarn gwastad y bol, sychwch y grawen a sgoriwch y cig yn ddwfn gyda chyllell finiog. Leiniwch dun rhostio bas gyda dau ddarn mawr o ffoil. Rhowch y sudd afal, yr halen a'r pupur a’r sbeisys yn y tun.
 2. Rhowch y bol ar y ffoil a lapiwch y ffoil o amgylch y cig fel bod yr hylif yn ei erbyn, ond gadewch ran uchaf y cig yn sych a heb ei gorchuddio. Brwsiwch olew ar y grawen ac ysgeintiwch halen arni.
 3. Rhostiwch y cig heb ei orchuddio am tua awr. Ychwanegwch yr afalau, yr eirin a’r saets, gorchuddiwch y darn cyfan â ffoil a'i roi yn ôl yn y popty am awr arall. Pan fydd wedi coginio agorwch y ffoil yn ofalus, arllwyswch fêl dros y grawen a'i roi o dan gril wedi'i gynhesu ymlaen llaw. Coginiwch am tua 5 munud er mwyn cael crawen grimp.
 4. Gweinwch mewn tafellau trwchus, gyda'r saws wedi'i arllwys drostynt a'r ffrwythau ar yr ochr.
Close