Menu

Perffeithrwydd mewn un pot – pot porc paprica

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, a hithau’n oer, gwlyb a thywyll, mae’n naturiol eich bod am gael bwyd cysur cynnes. Y pryd maethlon hwn yw’r diweddaraf yn ein cyfres o ryseitiau porc iach a chynnes ar gyfer y gaeaf.

Yn ogystal â bod yn gymysgedd hyfryd o gigoedd, mae’r pryd hwn yn llawn ffa a llysiau iach. Mae’r paprica mwg yn gweddnewid y cynhwysion, gan roi blas cynnes ac arlliw o’r pridd, sy’n flasus a maethlon. Mae hwn yn bryd penigamp os ydych chi am wneud mwy nag sydd ei angen ar y noson – gwnewch ddwbl a chadw’r gweddill ar gyfer pryd arall.


Gweini 4-6

Amser coginio – tua 2 awr


Cynhwysion

 • Darn 450g (1lb) o ysgwydd neu goes porc coch, wedi’i dorri’n giwbiau
 • 3 selsigen porc a tsili sbeislyd, wedi’u troelli a’u torri yn hanner
 • 3 darn o gig moch, wedi’u torri
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew llysiau
 • 2 winwnsyn, wedi’u torri’n dalpiau
 • 2 ewin o arlleg, wedi’u pilio a’u sleisio
 • 1 pupur coch, heb hadau ac wedi’i dorri’n ddarnau bach
 • 2 dug 400g o domatos wedi’u torri
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o baprica mwg
 • 5ml (1 llwy de) o siwgr brown meddal
 • 150ml (¼ peint) o stoc porc
 • Tun 200g (yn fras) o ffa Ffrengig, wedi’u rinsio a’u draenio
 • Tun 400g (yn fras) o ffa menyn, wedi’u rinsio a’u draenio (defnyddiwch eu hanner ar gyfer y pot a’r hanner arall ar gyfer y twmplenni).

Twmplenni

 • 100g (4 owns) o flawd codi
 • 40g (1½ owns) o siwed
 • Yr ½ tun o ffa menyn wrth gefn
 • 2 sibolsyn, wedi’u sleisio’n fân
 • Halen a phupur

I weini:

 • Llysiau tymhorol wedi’u stemio


Dul

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180˚C, 350˚F.
 2. Cynheswch rywfaint o olew mewn pot mawr addas i’r popty ac ychwanegwch y porc, selsig, cig moch, winwns a garlleg.
 3. Cynheswch y gymysgedd yn ysgafn tan i’r cig ddechrau brownio a’r winwns feddalu.
 4. Nawr, ychwanegwch yr holl gynhwysion eraill a dewch â’r gymysgedd i’r berw. Unwaith y bydd y gymysgedd yn ffrwtian, rhowch y caead ar y pot a’i goginio yn y popty am 1½ awr neu tan fydd y porc yn frau.
 5. Wrth i’r porc goginio, gwnewch y twmplenni. Rhowch yr holl gynhwysion ar gyfer y twmplenni mewn powlen. Ychwanegwch rywfaint o ddŵr oer i ddod â’r gymysgedd at ei gilydd a’i siapio i tua 8-10 twmplen.
 6. Rhowch y twmplenni ar ben y porc a’u coginio am tua 20 munud – 10 munud gyda’r caead ar y pot, 10 munud gyda’r caead i ffwrdd.
 7. Gweinwch gyda llysiau tymhorol wedi’u stemio.
Close