Menu

Risotto Porc a Madarch

Sut hwyl ydych chi’n ei gael gyda’ch addunedau Blwyddyn Newydd? A chithau’n bwyta’n iach, does dim angen i chi beidio â mwynhau prydau llawn blas sy’n gynnes a llawn cysur yn ystod y gaeaf. Mae risotto’n cael ei wneud yn aml gyda thipyn go lew o fenyn ac olew, ond mae hwn yn un ysgafnach ac yn defnyddio porc coch a llysiau dethol i greu pryd blasus ac iachus.

Os ydych chi’n hoffi’r pryd hwn, yna rhowch gynnig ar y rysáit ar gyfer porc, sinsir a winwns wedi’u troffrïo – fersiwn iachach o bryd tecawê traddodiadol.


Digon i: 2

Amser Coginio: 35 mun


Cynhwysion

 • Porc wedi’i dorri’n sgwariau bach neu stribedi porc i’w tro-ffrio
 • Olew
 • Nionyn
 • Reis risotto
 • Madarch cymysg
 • Stoc
 • Pupur du
 • Asbaragws
 • Dail roced


Dull

 1. Cynheswch 5ml (1 llwyaid te) o olew mewn sosban a ffrio 225g (8 owns) o ffiled porc coch, wedi’i thorri’n sleisys medaliwn tenau gydag 1 nionyn, wedi’i dorri a 150g (5 owns) o reis risotto (Arborio) am 2-3 munud.
 2. Ychwanegwch 50g (2 owns) o fadarch cymysg, 600ml (1 pt) o stoc porc, a’i godi i’r berw, ychwanegwch halen a phupur a’i fudferwi’n araf am oddeutu 30 munud neu nes bod y reis yn barod a’r holl hylif wedi’i amsugno.
 3. (Ychwanegwch fymryn rhagor o stoc os dymunwch i gael y trwch iawn.)
 4. Ychwanegwch 100g (4 owns) o asbaragws, wedi’u torri’n ddarnau mawr, a rhowch ddail roced dros y risotto a’i weini.
 5. Awgrym ar gyfer Gweini: Gyda chwlffyn o fara crystiog os oes angen. (Os nad ydych chi’n poeni am stwffio’ch hun i ficini, trowch ychydig o gaws Parmesan drwyddo.)
Close