Menu

Rysáit y Dydd - Byrgyrs porc sbeislyd gyda nachos caws

Mae briwgig porc gystal bob tamaid â briwgig eidion i wneud byrgyrs, ond gofalwch eich bod yn dewis briwgig mor goch a difraster â phosib fel nad yw’r byrgyrs yn syrthio’n ddarnau!

Mae’r rysáit yn cynnig fersiwn wahanol ac iachach o’r byrgyr traddodiadol, drwy newid rhôl fara am ddail letys iceberg ffres a chrensiog. Mae’r salsa gwacamole mor hawdd ei wneud ac mae’r blasau ysgafn ac afieithus yn gwrthgyferbynnu’n dda gyda sbeis y byrgyrs.


Ar gyfer 4

Amser coginio – tua 15 munud


Cynhwysion

 • 450g (1lb) o friwgig porc coch
 • 2 ewin o arlleg, wedi’u malu’n fân
 • 1 tsili gwyrdd, heb hadau ac wedi’i dorri’n fân
 • 1 pupur coch bach, heb hadau ac wedi’i dorri’n fân
 • 5ml (1 llwy de) o bast harissa
 • Pupur du

Salsa gwacamole

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws tsili melys
 • ¼ ciwcymer bach, wedi’i dorri’n fras
 • 1 afocado aeddfed, wedi’i bilio, heb y garreg ac wedi’i dorri
 • 2 sibolsyn, wedi’u sleisio’n fân
 • Sudd ½ lemwn
 • 1 tomato, wedi’i dorri’n fras

I weini

 • Llond llaw o greision tortilla
 • Caws Cheddar wedi’i gratio
 • Hufen sawrus
 • Letys iceberg


Dull

 1. Cymerwch y briwgig porc, garlleg, tsili, pupur, past harissa a halen a phupur a’u cymysgu gyda’i gilydd mewn powlen fawr.
 2. Rhannwch y gymysgedd yn bedair rhan gyfartal a’u siapio yn bedwar byrgyr taclus.
 3. Rhowch y byrgyrs dan ridyll wedi’i gynhesu ymlaen llaw am tua 12 i 14 munud, neu tan iddyn nhw droi’n frown euraid a’u bod wedi’u coginio’n iawn.
 4. Gyda’r byrgyrs yn coginio, cymerwch yr holl gynhwysion ar gyfer y salsa gwacamole a’u cymysgu gyda’i gilydd mewn powlen. Ar ôl eu cymysgu, gadewch i’r gymysgedd sefyll.
 5. Ar ôl i’r byrgyrs goginio, ychwanegwch ambell greisionen tortilla ar y top, ychwanegwch ychydig o gaws wedi’i gratio a’i roi o dan y gridyll tan i’r caws doddi. Dylai hyn ond gymryd munud.
 6. Gweinwch y byrgyrs ar dalpiau letys iceberg gyda llwyaid go dda o hufen sawrus a gwacamole.
Close