Menu

Rhannwch y rhamant gyda'r ryseitiau perffaith ar gyfer Dydd San Ffolant

Mai'r adeg honno o'r flwyddyn eto - mae'r siopau'n llawn calonnau coch ac mae pethau yn eich annog i ddangos eich cariad ym mhobman. Os ydych yn brin o syniadau ar gyfer sut i ddathlu eleni, beth am baratoi pryd cartref hyfryd i rywun arbennig yn eich bywyd?

Rydym wedi casglu rhai o'n hoff ryseitiau porc ynghyd fel y gallwch dreulio noson ramantus gyda'ch gilydd heb orfod gadael y tŷ. Agorwch botel o win a mwynhewch bryd blasus o fwyd yng ngolau cannwyll yng nghysur eich cartref eich hun. Nid oes unrhyw beth yn dweud "Dwi'n dy garu di" fel pryd wedi'i baratoi'n feddylgar i'ch anwylyn.

Stêcs Porc o Gymru gyda saws pupur a madarch hufennog

CHUNKY_PORKY_CHOP.jpg

Gweini: 2

Amser coginio: Oddeutu 10 munud

Cynhwysion:

 • 2 stêc lwyn Porc o Gymru goch
 • 5ml (1 llwy de) o buprennau du, wedi'u gwasgu
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 ewin garlleg, wedi'i wasgu
 • 100g (4oz) o fadarch cymysg
 • 75ml (5 llwy fwrdd) o crème fraîche
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o fasil ffres, wedi'i rwygo'n fras
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o ddil ffres, wedi'i rwygo'n fras
 • Sbigoglys
 • ●Tatws

Dull:

 1. Gwasgwch y puprennau a gorchuddiwch y stêcs.
 2. Cynheswch radell neu badell ffrio a choginiwch y stêcs porc am 2-4 munud.
 3. Ychwanegwch y garlleg a'r madarch a choginiwch am 4-5 munud arall.
 4. Ychwanegwch y crème fraîche, y basil a'r dil i'r badell. Cynheswch yn raddol am 1-2 funud.
 5. Gweiniwch gyda sbigoglys a thatws wedi'u ffrio'n ysgafn.

Cyrri Coconyt Coch Sbeislyd

pasted_image_0.png

Gweini: 2-4

Amser coginio: Tua 10 munud

Cynhwysion:

 • 225g (8oz) o ffiled canol lwyn porc wedi'i thorri'n sleisys tenau
 • 5ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bâst cyrri Thai coch
 • Tun 200ml o laeth coconyt
 • 10ml (2 lwy fwrdd) o saws soi
 • 50g (2oz) o frocoli coesau tenau
 • 2 fỳlb o Pak Choi, wedi'u sleisio
 • 4 sibolsyn, wedi'u sleisio
 • 50g (2oz) o gnau daear wedi'u halltu
 • 1 leim, sudd a chroen wedi'u tynnu a'u defnyddio
 • Dail coriander ffres i weini
 • Nwdls reis

Dull:

 1. Cynheswch olew mewn sosban fawr anlynol neu wok. Ychwanegwch y porc a'i frownio.
 2. Ychwanegwch bâst cyrri Thai coch a chymysgwch yn dda er mwyn gorchuddio'r cig.
 3. Ychwanegwch y llaeth coconyt a'r saws soi a mudferwch am 5-6 munud nes mae'r cig yn frau.
 4. Ychwanegwch y brocoli a'r pak choi a choginiwch am 1-2 funud.
 5. Ychwanegwch weddill y cynhwysion a gweiniwch gyda nwdls reis wedi'u troi a'u trosi â tsili wedi'i dorri'n fân, sibols a chroen leim.
Close