Menu

Newyddion a Blog

Porc Pwllheli yw ‘Pencampwr y Pencampwyr’ yng Ngwobrau Selsig Prydain

Mae Ela a Huw Roberts o gwmni Oinc Oink ger Pwllheli yn dathlu’r ffaith fod eu selsig Cig Moch Pedigri Cymreig a Chaws Cheddar o Gymru wedi cael ei henwi fel y selsigen orau yng Ngwledydd Prydain.

#

Cyflwynwch eich Selsig Gorau...

Yn ddiweddarach yr haf hwn rydyn ni’n cynnal ein Bwyty Selsig Crand Unnos (‘Posh Sausage Pop-Up’) cyntaf erioed a hoffem gynnig cyfle i chi fod ein cyflenwr.

Y cinio rhost perffaith ar gyfer Sul y Mamau.

Mamau yw arwyr di-glod ein bywydau. Maent yn gwybod yn union sut i godi'n calonnau, ein cefnogi drwy bopeth a gwneud y pethau bach bob dydd sy'n dangos faint maent yn ein caru. A hynny i gyd heb ofyn am unrhyw beth yn ôl!

#

Croeso Cynnes Gan Porc.wales

Croeso i flog Porc.Cymru ac i wefan newydd Porc.Cymru gan Hybu Cig Cymru (HCC). Mae Cymru’n enwog am gynhyrchu Cig Oen a Chig Eidion Cymreig o safon, ond ni ddylem adael i hyn daflu cysgod dros y porc sydd gan y wlad i’w gynnig. Mae proffil y diwydiant porc yn tyfu yma yng Nghymru ac mae ganddo stori wych i’w hadrodd - stori y dylem i gyd fod yn falch iawn ohoni yn ein barn ni.

Close