Menu

Newyddion a Blog

#

‘Puff Pigs’ Pedigri Piau’r Pryd Perffaith

Bydd cynhyrchydd porc o gymoedd De Cymru’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Pencampwr y Pencampwyr’ ar ôl i’w selsig porc gael eu dewis yn orau yng Nghymru gan banel o arbenigwyr.

#

Porc.Wales yn Sioe Frenhinol Cymru 2019

Wrth i ni ddathlu can mlynedd Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 2019, mae gennym lawer i edrych ymlaen ato yn ein stondin ac o amgylch maes y sioe.

#

Cyflwynwch eich Selsig Gorau 2019

Mae ein cystadleuaeth i ganfod selsig gorau Cymru yn dychwelyd am ei hail flwyddyn yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru 2019 yn Llanelwedd. Bydd rhestr fer o aelodau’n cael eu gwahodd i gyflwyno’u ‘Selsig Gorau’ yn ein stondin ddydd Mawrth 23 Gorffennaf, yn y Sioe Frenhinol. Yn beirniadu’r selsig buddugol fydd neb llai na chyn rif 8 arwrol rygbi Cymru, Scott Quinnell.

#

Wythnos Genedlaethol y Barbeciw | 27 Mai - 2 Mehefin 2019

Mae’n swyddogol – mae’r DU yn hollol wallgof am farbeciw. Diolch i hafau hir a phoeth fel yr un a gawsom yn 2018, mae’r farchnad barbeciw yn tyfu’n anhygoel o gyflym.

#

Wythnos Porc O Gymru - 21- 27 Ionawr 2019

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi’r Wythnos Porc o Gymru gyntaf erioed sy’n cael ei chynnal rhwng yr 21 a’r 27 Ionawr 2019.

Porc Pwllheli yw ‘Pencampwr y Pencampwyr’ yng Ngwobrau Selsig Prydain

Mae Ela a Huw Roberts o gwmni Oinc Oink ger Pwllheli yn dathlu’r ffaith fod eu selsig Cig Moch Pedigri Cymreig a Chaws Cheddar o Gymru wedi cael ei henwi fel y selsigen orau yng Ngwledydd Prydain.

#

Cyflwynwch eich Selsig Gorau...

Yn ddiweddarach yr haf hwn rydyn ni’n cynnal ein Bwyty Selsig Crand Unnos (‘Posh Sausage Pop-Up’) cyntaf erioed a hoffem gynnig cyfle i chi fod ein cyflenwr.

Y cinio rhost perffaith ar gyfer Sul y Mamau.

Mamau yw arwyr di-glod ein bywydau. Maent yn gwybod yn union sut i godi'n calonnau, ein cefnogi drwy bopeth a gwneud y pethau bach bob dydd sy'n dangos faint maent yn ein caru. A hynny i gyd heb ofyn am unrhyw beth yn ôl!

#

Croeso Cynnes Gan Porc.wales

Croeso i flog Porc.Cymru ac i wefan newydd Porc.Cymru gan Hybu Cig Cymru (HCC). Mae Cymru’n enwog am gynhyrchu Cig Oen a Chig Eidion Cymreig o safon, ond ni ddylem adael i hyn daflu cysgod dros y porc sydd gan y wlad i’w gynnig. Mae proffil y diwydiant porc yn tyfu yma yng Nghymru ac mae ganddo stori wych i’w hadrodd - stori y dylem i gyd fod yn falch iawn ohoni yn ein barn ni.

Close