Menu

Newyddion a Blog

#

‘Puff Pigs’ Pedigri Piau’r Pryd Perffaith

Bydd cynhyrchydd porc o gymoedd De Cymru’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Pencampwr y Pencampwyr’ ar ôl i’w selsig porc gael eu dewis yn orau yng Nghymru gan banel o arbenigwyr.

#

Wythnos Bwyd y Byd - 24 - 30 Mehefin

Diben yr wythnos hon yw annog pobl i roi cynnig ar rywbeth newydd – gan amlygu’r bwyd rhyngwladol gorau sydd ar gael yn y DU

#

Wythnos Genedlaethol y Barbeciw | 27 Mai - 2 Mehefin 2019

Mae’n swyddogol – mae’r DU yn hollol wallgof am farbeciw. Diolch i hafau hir a phoeth fel yr un a gawsom yn 2018, mae’r farchnad barbeciw yn tyfu’n anhygoel o gyflym.

#

Wythnos Porc O Gymru - 21- 27 Ionawr 2019

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi’r Wythnos Porc o Gymru gyntaf erioed sy’n cael ei chynnal rhwng yr 21 a’r 27 Ionawr 2019.

Porc Pwllheli yw ‘Pencampwr y Pencampwyr’ yng Ngwobrau Selsig Prydain

Mae Ela a Huw Roberts o gwmni Oinc Oink ger Pwllheli yn dathlu’r ffaith fod eu selsig Cig Moch Pedigri Cymreig a Chaws Cheddar o Gymru wedi cael ei henwi fel y selsigen orau yng Ngwledydd Prydain.

#

Cyflwynwch eich Selsig Gorau...

Yn ddiweddarach yr haf hwn rydyn ni’n cynnal ein Bwyty Selsig Crand Unnos (‘Posh Sausage Pop-Up’) cyntaf erioed a hoffem gynnig cyfle i chi fod ein cyflenwr.

#

Pa mor agos yw eich porc o'ch fforc?

Pa mor agos yw eich porc o'ch fforc? Dewch i ddarganfod a ennill dosbarth meistr coginio a hamper Porc o Gymru

#

Croeso Cynnes Gan Porc.wales

Croeso i flog Porc.Cymru ac i wefan newydd Porc.Cymru gan Hybu Cig Cymru (HCC). Mae Cymru’n enwog am gynhyrchu Cig Oen a Chig Eidion Cymreig o safon, ond ni ddylem adael i hyn daflu cysgod dros y porc sydd gan y wlad i’w gynnig. Mae proffil y diwydiant porc yn tyfu yma yng Nghymru ac mae ganddo stori wych i’w hadrodd - stori y dylem i gyd fod yn falch iawn ohoni yn ein barn ni.

Close