Menu

Cadwch yn gynnes y gaeaf hwn gyda phot o borc paprica

#

Wrth i'r nosweithiau dywyllu a'r tywydd oeri, rydym i gyd yn chwilio am y rysáit berffaith honno i'n cynhesu a'n hatgoffa o pam rydym yn mwynhau'r adeg hon o'r flwyddyn. Does dim byd fel y cyfuniad o dân a gwres i'ch bodloni ar y nosweithiau gaeafol oeraf, felly beth am roi cynnig ar bot blasus o borc paprica? Cyfunwch selsig porc sbeislyd gyda chig moch a thwmplenni i greu pryd blasus a fydd yn cadw'r gaeaf draw.

Porc paprica mewn un pot

Amser – 2 awr

Gweini – 4 i 6

Cynhwysion

450g (1lb) o ysgwydd neu goes porc goch, wedi'i thorri'n giwbiau

3 selsig porc a tsili sbeislyd, wedi'u troi a'u torri yn eu hanner

3 tafell o gig moch mwg coch, wedi'u torri

30ml (2tbsp) o olew llysiau

2 nionyn, wedi'u torri'n lletemau

2 ewin garlleg, wedi'u plicio a'u sleisio

1 pupur coch, heb yr hadau ac wedi'i dorri'n ddarnau bach

2 x dun 400g o domatos wedi'u torri

30ml (2 lwy fwrdd) o baprica mwg

5ml (1 llwy de) o siwgr brown meddal

150ml (¼ peint) o stoc porc

Tun 200g (oddeutu) o ffa Ffrengig, wedi'u golchi a'u draenio

Tun 400g (oddeutu) o ffa gwynion, wedi'u golchi a'u draenio (defnyddiwch hanner yn y pot a hanner ar gyfer y twmplenni)

Twmplenni:

100g (4oz) o flawd codi

40g (1½oz) o siwet

½ tun o ffa gwynion (a gadwyd yn ôl)

2 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau

Pupur a halen

I weini:

Llysiau tymhorol wedi'u stemio

Sut i goginio

  1. Cynheswch eich popty ymlaen llaw i farc nwy 5, 180˚C, 350˚F.
  2. Cynheswch olew mewn pot mawr y gallwch ei roi yn y popty ac ychwanegwch y porc, y selsig, y cig moch, y nionod a'r garlleg.
  3. Cynheswch y gymysgedd yn raddol nes mae'r cig yn dechrau brownio a'r nionod yn meddalu.
  4. Nawr, ychwanegwch weddill y cynhwysion a chodwch i'r berw. Pan fydd y cyfan yn byrlymu, rhowch gaead am ei ben a choginiwch yn y popty am 1½ awr nes mae'r porc yn frau.
  5. Wrth i'r porc goginio, gallwch baratoi'r twmplenni. Rhowch yr holl gynhwysion ar gyfer y twmplenni mewn powlen; ychwanegwch ychydig o ddŵr oer i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Nesaf, siapiwch y gymysgedd yn rhyw 8-10 o dwmplenni.
  6. Rhowch y twmplenni ar ben y porc a choginiwch am 20 munud - 10 munud gyda'r caed a 10 munud hebddo.
  7. Gweinwch gyda llysiau tymhorol wedi'u stemio.
Close