Menu
#

Croeso Cynnes Gan Porc.wales

Croeso i flog Porc.Cymru ac i wefan newydd Porc.Cymru. Mae Cymru’n enwog am gynhyrchu Cig Oen a Chig Eidion Cymreig o safon, ond ni ddylid anghofio am borc. Mae proffil y diwydiant porc yn tyfu yma yng Nghymru ac mae ganddo stori wych i’w hadrodd - stori y dylem i gyd fod yn falch iawn ohoni yn ein barn ni.

Nod ein gwefan newydd, Porc.Cymru yw annog pob un ohonom yng Nghymru i fwyta mwy o borc o ansawdd da a gynhyrchir yn lleol.

Beth am fwrw golwg ar ein gwefan a chael cip ar ein ryseitiau blasus i gael tipyn o ysbrydoliaeth wrth goginio rhywbeth syml neu ysblennydd. Cewch wybod beth sy’n gwneud porc o Gymru mor arbennig drwy ddarllen am y rhesymau gorau i’w brynu. Neu gallwch ddarllen am y gwahanol doriadau sydd ar gael a rhinweddau maethol porc.

Rydym wedi cyfweld ffermwyr, cigyddion a chogyddion o bob cwr o Gymru er mwyn cael eu barn ar yr hyn sy’n gwneud porc o Gymru mor arbennig yn eu tyb nhw. Ewch i’n hadran Cwrdd â’r Cig i gael gwybod mwy.

Mawr obeithiwn y bydd y wefan yn llwyfan am gryn amser i gysylltu’r cyhoedd a byd masnach yn uniongyrchol gyda chynhyrchwyr a chigyddion porc mewn ffordd gwbl newydd - gan eu galluogi i gael gafael ar borc lleol blasus o ansawdd da.

Awydd dod o hyd i’ch cyflenwr porc lleol ? Yna, dim ond cael cip ar ein cyfeiriadur ar-lein sydd raid i weld rhestr o gynhyrchwyr a manwerthwyr sy’n gwerthu porc o Gymru.

Close