Menu

Moch yn hedfan – Gwerthiant porc yn tyfu

Wrth i 2018 ddirwyn i ben, mae’n ymddangos bod moch wir yn gallu hedfan. Am yr ail flwyddyn o’r bron bellach mae cynnyrch porc wedi bod yn hedfan oddi ar y silffoedd ar raddfa hollol newydd gan helpu i yrru’r categori cig a dofednod cyfan.

Yn gyffredinol, mae cynnyrch porc wedi parhau i lwyddo o ran gwerthiant y tymor hwn ac wedi bod y protin allweddol yn dominyddu’r categori cig a broseswyd, megis bacwn a selsig, flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Ar y cyfan, nid yw porc wedi gweld newid sylweddol ar draws 2018 o gymharu â gweddill y sector ac mae’n drydydd sefydlog yn y prif dabl gwerthu cig a dofednod, gyda chyw iâr a chig eidion yn gadarn ar y brig fel arfer.

Wedi dweud hyn, mae cig coch; gan gynnwys cig eidion a chig oen yn parhau i ostwng eleni, wrth i werthiannau cig porc ailddechrau tyfu. Gyda 419,000 yn fwy o deithiau prynwyr o’u cymharu â’r llynedd, mae siopwyr yn parhau i brynu’r cig rhatach, blasus.

Yn benodol, y golwython cig sydd i gyfrif am y cynnydd hwn mewn diddordeb yw stêcs porc, i fyny 14% ac ysgwyddau, a ddefnyddir yn aml ar gyfer y galw cynyddol am borc wedi’i rwygo, lle gwelwyd cynnydd o 34%.

#

Mae’r twf hyn yn eu poblogrwydd yn debygol o fod yn ganlyniad mwy o waith hyrwyddo yn ystod 2018 a’r newid yn y tymor – fodd bynnag, mae gwerth porc ffresh yn parhau i gwympo ac mae prisiau diweddar wedi cwympo ar gyfer pob prif olwyth, 2.6% i lawr ar gyfartaledd er gwaethaf ei dwf.

Gyda’r Nadolig ar y gorwel, rydym eisoes yn gweld twf aruthrol yn y galw am dwrci, gydag adar cyfan yn ôl yn eu twf yn barod ar gyfer tymor y dathlu – mae’n anhebygol y bydd porc yn parhau i gynyddu ar raddfa gystadeluol weddill y flwyddyn.

Er gwaethaf y newid tymor, rydym yn disgwyl gweld porc yn ôl yn y flwyddyn newydd a’r cynnydd yn ei werthiant yn parhau trwy gydol 2019, gan barhau â’r newyddion da!

Ffynhonnell: https://www.kantar.com/

Close