Menu

Ysgwydd porc fendigedig wedi’i choginio’n araf mewn seidr, afalau a ffenigl

Mae porc wedi’i goginio’n araf yn ganolbwynt heb ei ail ar gyfer cinio rhost traddodiadol. Drwy goginio’r porc yn araf, bydd y cig yn frau ac yn tynnu dŵr o’ch dannedd a chewch y grofen grensiog hyfrytaf dan haul.

Gallwch ei gweini gyda thatws rhost a llysiau cinio dydd Sul traddodiadol – neu, ei bwyta gyda thatws stwnsh a chêl cyrliog am bryd teuluol canol wythnos delfrydol.

Bydd y pryd hwn yn eich cynhesu a’ch digoni ac mae’n fwyd cysur gwych ar gyfer nosweithiau oer a thywyll neu ddydd Sul diog gyda’r teulu.


Ar gyfer: 4-6

Amser coginio: 30-40 munud i bob 450g/½kg (1lb) ynghyd â 30-40 munud


Cynhwysion

 • Darn 1.5kg (3lb) o ysgwydd porc heb yr asgwrn ac wedi’i rholio
 • Olew
 • Halen
 • 1 afal coginio, wedi’i bilio, ei greiddio a’i chwarteru
 • 2 afal bwyta, wedi’u creiddio a’u chwarteru
 • 300ml (½ peint) o seidr
 • 1 bwlb ffenigl, wedi’i dorri’n ddarnau


Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180ºC, 350ºF. Pwyswch y darn o gig er mwyn i chi weithio allan faint o amser sydd ei angen ar y cig yn y popty.
 2. Sychwch y croen a’i ricio’n ddwfn gyda chyllell finiog. Brwsiwch gydag olew ac ysgeintiwch â halen. Gosodwch y porc mewn tun rhostio wedi’i leinio â ffoil ac ychwanegwch yr afalau, seidr a ffenigl.
 3. Crensiwch y ffoil o gwmpas y cig ond gadewch y croen heb ei orchuddio i adael i’r grofen galedu.
 4. Rhowch y tun rhostio yn y popty am yr amser angenrheidiol.
 5. Tynnwch y darn o borc o’r popty a gadael iddo sefyll am tua 15 munud.
 6. Torrwch y cig yn sleisiau trwchus.
 7. Gweinwch gyda thatws stwnsh hufennog, cêl cyrliog a diferwch y suddion coginio dros bob dim.
Close