Menu
#

Croeso Cynnes Gan Porc.wales

Croeso i flog Porc.Cymru ac i wefan newydd Porc.Cymru. Mae Cymru’n enwog am gynhyrchu Cig Oen a Chig Eidion Cymreig o safon, ond ni ddylid anghofio am borc. Mae proffil y diwydiant porc yn tyfu yma yng Nghymru ac mae ganddo stori wych i’w hadrodd - stori y dylem i gyd fod yn falch iawn ohoni yn ein barn ni.

Nod ein gwefan newydd, Porc.Cymru yw annog pob un ohonom yng Nghymru i fwyta mwy o borc o ansawdd da a gynhyrchir yn lleol.

Beth am fwrw golwg ar ein gwefan a chael cip ar ein ryseitiau blasus i gael tipyn o ysbrydoliaeth wrth goginio rhywbeth syml neu ysblennydd. Cewch wybod beth sy’n gwneud porc o Gymru mor arbennig drwy ddarllen am y rhesymau gorau i’w brynu. Neu gallwch ddarllen am y gwahanol doriadau sydd ar gael a rhinweddau maethol porc.

Rydym wedi cyfweld ffermwyr, cigyddion a chogyddion o bob cwr o Gymru er mwyn cael eu barn ar yr hyn sy’n gwneud porc o Gymru mor arbennig yn eu tyb nhw. Ewch i’n hadran Cwrdd â’r Cig i gael gwybod mwy.

Mawr obeithiwn y bydd y wefan yn llwyfan am gryn amser i gysylltu’r cyhoedd a byd masnach yn uniongyrchol gyda chynhyrchwyr a chigyddion porc mewn ffordd gwbl newydd - gan eu galluogi i gael gafael ar borc lleol blasus o ansawdd da.

Awydd dod o hyd i’ch cyflenwr porc lleol ? Yna, dim ond cael cip ar ein cyfeiriadur ar-lein sydd raid i weld rhestr o gynhyrchwyr a manwerthwyr sy’n gwerthu porc o Gymru.


Ydych chi'n gwybod?

  • Mae ffermwyr Cymru’n ffodus o allu elwa ar brofiad cenedlaethau lawer.
  • Mae cig porc o Gymru yn llawn traddodiad, gwybodaeth ac arbenigedd anhepgor i sicrhau cynnyrch gorffenedig heb ei ail.
  • Mae moch wedi’u magu yng Nghymru yn cael eu cadw mewn cenfeiniau llai ar y cyfan, gan greu awyrgylch hapusach i’r anifeiliaid.
  • Rydym yn magu bridiau llai adnabyddus a phrin yma yng Nghymru; o’r Mangalista i’r Oxford Sandy & Black, heb anghofio ein pedigri brodorol Cymreig ni wrth gwrs.
  • Mae moch yn aml yn cael eu magu am gyfnod hirach ar ffermydd Cymru, gan wella safon y cynnyrch maes o law.
  • Mae tywydd a thirwedd ein gwlad yn creu’r amgylchedd naturiol ar gyfer porc o’r radd flaenaf.
  • Mae ffermwyr Cymru yn addasu eu dulliau ffermio yn ôl adegau penodol o’r flwyddyn, gan roi gofal pwrpasol i’r moch yn unol ag anghenion y tymor.
  • Mae’r gwahaniaeth o ran ansawdd yn amlwg hyd yn oed cyn dechrau coginio’r cig. Mae lliw croen porc o Gymru yn aml yn dywyllach, a’r cig yn fwy pinc.
  • Mae cadwyni cyflenwi ein ffermydd mwy traddodiadol yn aml yn fyrrach. Mae hyn yn helpu i gefnogi busnesau lleol ac yn llesol i’r amgylchedd.
  • Er bod traddodiad yn hollbwysig, does gennym ni ddim ofn arloesi. Yma yng Nghymru, gallwch roi cynnig ar unrhyw beth o charcuterie i salami arbenigol – oll wedi’u creu o borc Cymreig.
Close