Menu
#

Ydych chi'n gwybod?

  • Mae ffermwyr Cymru’n ffodus o allu elwa ar brofiad cenedlaethau lawer.
  • Mae cig porc o Gymru yn llawn traddodiad, gwybodaeth ac arbenigedd anhepgor i sicrhau cynnyrch gorffenedig heb ei ail.
  • Mae moch wedi’u magu yng Nghymru yn cael eu cadw mewn cenfeiniau llai ar y cyfan, gan greu awyrgylch hapusach i’r anifeiliaid.
  • Rydym yn magu bridiau llai adnabyddus a phrin yma yng Nghymru; o’r Mangalista i’r Oxford Sandy & Black, heb anghofio ein pedigri brodorol Cymreig ni wrth gwrs.
  • Mae moch yn aml yn cael eu magu am gyfnod hirach ar ffermydd Cymru, gan wella safon y cynnyrch maes o law.
  • Mae tywydd a thirwedd ein gwlad yn creu’r amgylchedd naturiol ar gyfer porc o’r radd flaenaf.
  • Mae ffermwyr Cymru yn addasu eu dulliau ffermio yn ôl adegau penodol o’r flwyddyn, gan roi gofal pwrpasol i’r moch yn unol ag anghenion y tymor.
  • Mae’r gwahaniaeth o ran ansawdd yn amlwg hyd yn oed cyn dechrau coginio’r cig. Mae lliw croen porc o Gymru yn aml yn dywyllach, a’r cig yn fwy pinc.
  • Mae cadwyni cyflenwi ein ffermydd mwy traddodiadol yn aml yn fyrrach. Mae hyn yn helpu i gefnogi busnesau lleol ac yn llesol i’r amgylchedd.
  • Er bod traddodiad yn hollbwysig, does gennym ni ddim ofn arloesi. Yma yng Nghymru, gallwch roi cynnig ar unrhyw beth o charcuterie i salami arbenigol – oll wedi’u creu o borc Cymreig.
Close