Menu
#

Caserol Porc, Chorizo a Ffa GwynionDigon i: 4 | Amser Coginio: 2 awr

Cynhwysion

 • 400g o borc i’w fudstiwio, wedi’i drimio a’i dorri’n giwbiau mawr
 • rhwbiad sesnin (1 llwy de o baprica mwg, 1 llwy de wastad o bowdr garlleg, 1 llwy de o oregano, ½ llwy de o halen môr, 1 llwy de o ffenigl, ½ llwy de o siwgr)
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • 150g o chorizo, wedi’i dorri’n ddarnau hanner modfedd
 • 1 winwnsyn canolig, wedi’i dorri’n fân
 • 1 foronen ganolig, wedi’i sleisio
 • 1 coes seleri, wedi’i blicio (gyda phliciwr llysiau) a’i dafellu
 • 350ml o stoc cyw iâr
 • 300g o domatos wedi’u torri’n fân
 • 200g o ffa gwynion
 • pupur a halen fel sesnin ar y diwedd

Dull

 1. Yn gyntaf rhwbiwch y ciwbiau porc gyda’r sesnin, ei gymysgu mewn powlen a’i roi o’r neilltu.
 2. Nesaf, tafellwch y chorizo yn ddarnau hanner modfedd, gan roi traean ohonynt o’r neilltu ar gyfer wedyn. Yn y powlen gaserol, sauté y winwnsyn, y moron a’r seleri mewn olew olewydd tan eu bod yn feddal.
 3. Ffriwch dau draean o’r chorizo gyda’r llysiau meddal nes eu bod yn carameleiddio ac yn troi’n oren ac olew paprica yn llifo.
 4. Ychwanegwch y porc mewn dyrneidiau a’u selio yn yr olew lliw copr. Nid oes angen gormod o liw. Wedi gorffen pob dyrnaid, gwthiwch nhw i’r ochr i wneud lle i’r nesaf hyd nes bod y cyfan wedi’i goginio drwyddo.
 5. Cymysgwch y llysiau a’r chorizo i mewn. Ychwanegwch y tomatos a’r stoc a chymysgu hyd nes bod yr holl gig o dan yr hylif.
 6. Ychwanegwch y tafelli chorizo sy’n weddill. Arhoswch iddo ddechrau mudferwi. Draeniwch y ffa gwynion a’u hychwanegu nhw hefyd. Caewch y clawr; rhowch y pryd yn y ffwrn a’i goginio am 1.5 awr.
 7. Cymerwch ddarn o borc allan i weld a yw’n barod. Dylai gwympo’n ddarnau’n hawdd o’i brocio â fforc. Os nad yw’n gwbl barod, rhowch y pryd yn ôl yn y ffwrn am 20 munud arall a gwirio eto.
 8. Os yw’r hylif ychydig yn denau, rhowch y caserol yn ôl ar yr hob heb glawr, gadewch iddo fudferwi a thewychu’r saws.

Gellir paratoi’r caserol yn hawdd ymlaen llaw a’i ailgynhesu’n gyflym pan fydd ei eisiau arnoch. Mae hyd yn oed yn well ar yr ail ddiwrnod ac felly byddai gwneud llawer ohono yn gweithio’n dda.


Close