Menu
#

Golwython Porc Trwchus Gyda Chaws Pob a Sglodion Tenau

Digon i: 4

Amser Coginio: Tua 40 munud

CYNHWYSION:

 • 4 Golwython porc trwchus
 • 1 Bwlb garlleg cyfan, wedi'i haneru
 • Halen a phupur
 • 45ml (3 llwy fwrdd) Olew olewydd
 • 4 Deilen saets ffres wedi'u torri'n fras
 • 2 Daten fawr, wedi'u torri'n 'sglodion tenau'
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Olew olewydd

Caws pob:

 • 15ml (1 llwy fwrdd) Mwstard Dijon
 • 100g (4 owns) Caws cheddar aeddfed wedi'i gratio
 • 75ml (3 llwy fwrdd) Cwrw
 • 5ml (1 llwy de) Mêl

DULL:

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 • Rhowch y golwython porc, garlleg, halen a phupur, olew olewydd a saets mewn padell bobi fawr, cymysgwch y cyfan i gyfuno'r holl gynhwysion cyn eu rhoi mewn un haen ar draws y badell fel eu bod i gyd yn cael eu coginio yn gyfartal.
 • Rhowch y sglodion ar hambwrdd wedi'i leinio â phapur pobi, rhowch olew drostynt a'u rhoi mewn un haen er mwyn eu coginio.
 • Rhowch y sglodion mewn ffwrn sydd wedi'i chynhesu ymlaen llaw am tua 40 munud nes bod y golwython wedi'u coginio drwodd ac yn lliw euraidd, a thynnwch y sglodion allan pan fyddant yn grensiog ac euraidd.
 • Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd ar gyfer y caws pob.
 • Rhowch y cymysgedd caws ar y golwython a'u rhoi yn ôl yn y ffwrn i doddi am tua 5-10 munud.
 • Gweinwch y cig gyda sglodion tenau ac asbaragws neu ffa Ffrengig ar gyfer dipio.

Close