Menu

Golwython porc wedi’u pobi mewn paprica mwg

Ar gyfer 4

Amser coginio – tua 1 awr


Cynhwysion

 • 4 o olwython porc lwyn heb fawr o fraster
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o baprica melys myglyd
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o siwgr brown ysgafn
 • Tun 400g o domatos wedi’u torri’n fân
 • 300ml (½ peint) o passata
 • 10ml (2 lwy de) o bowdr tsili
 • 1 afal coginio, wedi’i bilio a’i ddeisio


Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Gosodwch ddwy haen o ffoil yn y tun rhostio.
 3. Cymysgwch y paprica, siwgr, tomatos, passata, powdr tsili ac afal. Tywalltwch y gymysgedd i’r tun. Ychwanegwch y golwython a’u trochi yn y saws.
 4. Coginiwch am tua 45 munud - 1 awr tan fydd y cig yn frau a meddal.
 5. Gweinwch gyda reis cymysg wedi’i stemio, saws mwg a dail salad tymhorol.

Close