Menu
#

Porc Wedi'i Dro Ffrio Mewn Dull Dwyreiniol

Digon i: 4

Amser Coginio: Tua 10 munud

CYNHWYSION:

 • 450g (1 pwys) Stêcs coesau porc wedi'u torri'n stribedi tenau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Olew
 • 5ml (1 llwy de) Olew sesame
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u malu
 • 2.5cm (1 fodfedd) Gwreiddyn sinsir, wedi'i blicio a'i gratio
 • 45ml (3 llwy fwrdd) Saws Soi
 • 15ml (1 lwy fwrdd) Siytni mango
 • 1 Tsili coch, heb hadau ac wedi'i dorri'n fân
 • 1 Sudd a chroen un leim
 • 200g Pecyn o reis wedi'i goginio eisoes
 • 2 Foronen, wedi'u plicio a'u torri'n ffyn tenau
 • 50g (2 owns) Mange tout neu bys siwgr snap, wedi'u sleisio
 • 50g (2 owns) Brocoli, wedi'i dorri'n flodigion bach
 • 50g (2 owns) Egin ffa
 • 4 Shibwnsyn, wedi'u sleisio'n denau
 • 30ml (2 lwy fwrdd) Hadau sesame

DULL:

 1. Cynheswch yr olewau mewn padell ffrio anlynol fawr neu wok. Ychwanegwch y stribedi o borc, garlleg a sinsir
 • Coginiwch am 4-5 munud hyd nes bod y cig wedi'i frownio ar bob ochr ac wedi'i goginio drwyddo.
 • Ychwanegwch y saws soi, siytni mango, tsili, sudd a chroen leim a chymysgwch y cyfan nes bod y saws wedi lleihau rhywfaint. Ychwanegwch y reis a'i orchuddio'n dda. Ychwanegwch y moron, y mange tout a'r brocoli a choginiwch y cyfan am 2-3 munud.
 • Tynnwch y badell oddi ar y gwres, ychwanegwch egin ffa, shibwns a hadau sesame. Cymysgwch y cyfan yn ysgafn a'i weini.

Close