Menu
#

Pot porc paprika

Amser – 2 awr

Digon i – 4 - 6

Cynhwysion

 • 450g (1 pwys) o ysgwydd neu goes porc heb lawer o fraster, wedi’i thorri’n giwbiau
 • 3 selsigen porc a tsili sbeislyd, wedi’u troelli a’u torri yn eu hanner
 • 3 sleisen o gig moch mwg heb lawer o fraster, wedi’u torri’n ddarnau
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew llysiau
 • 2 winwnsyn, wedi’u torri ‘n dalpiau
 • 2 ewin garlleg, wedi’u sleisio
 • 1 pupur coch, heb yr hadau, wedi’i dorri yn ddarnau bach
 • 2 dun 400g o domatos wedi’u torri
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o baprika mwg
 • 5ml (1 llwy de) o siwgr brown meddal
 • 150ml (¼ peint) o stoc porc
 • 1 tun (tua) 200g o ffa Ffrengig, wedi’u rinsio a’u draenio
 • 1 tun (tua) 400g o ffa menyn, wedi’u rinsio a’u draenio (Defnyddiwch hanner ar gyfer y pot a hanner ar gyfer y twmplenni)
 • Twmplenni:

 • 100g (4 owns) o flawd codi
 • 40g (1½ owns) o siwed
 • yr ½ tun o ffa menyn a gadwyd yn ôl
 • 2 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n denau
 • halen a phupur
 • Gweinwch gyda:

 • llysiau tymhorol wedi’u stemio
 • Sut i’w goginio

  1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180˚C, 350˚F.
  2. Cynheswch olew mewn pot mawr addas i’r popty ac ychwanegwch y porc, selsig, cig moch, winwns a garlleg.
  3. Cynheswch y gymysgedd yn raddol nes i’r cig ddechrau brownio a’r winwns feddalu.
  4. Ychwanegwch weddill y cynhwysion a dod â’r cyfan i’r berw. Pan fydd y gymysgedd yn berwi, rhowch gaead drosti a choginio yn y popty am 1½ awr neu nes bydd y porc yn feddal.
  5. Ewch ati i wneud y twmplenni tra bydd y porc yn coginio. Rhowch yr holl gynhwysion ar gyfer y twmplenni mewn powlen ac ychwanegwch ychydig o ddwˆ r oer i’w clymu gyda’i gilydd. Yna, lluniwch 8-10 twmplen o’r gymysgedd.
  6. Rhowch y twmplenni ar ben y porc a’u coginio am 20 munud – 10 munud gyda’r caead a 10 munud hebddo.
  7. Gweinwch gyda llysiau tymhorol wedi’u stemio.

  Close