Menu
#

Caserol Porc Blasus

Digon i: 4 | Amser Coginio: 2 awr

Cynhwysion

 • 450g (1lb) o giwbiau o borc coch
 • 1 genhinen ganolig
 • 2 ffon seleri
 • 1 ewin garlleg
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o biwrî tomato
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o saws Swydd Gaerwrangon
 • 300ml o sudd oren
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o baprica
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o fwstard Seisnig

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 170°/marc nwy 3.
 2. Rhowch 450g (1lb) o giwbiau o borc coch mewn dysgl gaserol y gellir ei rhoi yn y popty.
 3. Ychwanegwch 1 genhinen, wedi'i sleisio, 2 ffon seleri, wedi'u sleisio, 1 ewin garlleg, wedi'i wasgu, 15ml (1 llwy fwrdd) o biwrî tomato, 15ml (1 llwy fwrdd) o saws Swydd Gaerwrangon, 300ml (½ peint) o sudd oren, 15ml (1 llwy fwrdd) o baprica a 15ml (1 llwy fwrdd) o fwstard Seisnig.
 4. Cymysgwch yn dda, gorchuddiwch a choginiwch mewn popty wedi'i gynhesu ymlaen llaw am 1½-2 awr nes mae'r cig yn frau.

Awgrym ar gyfer gweini: gweiniwch gyda rwden, tatws a moron wedi'u stwnsio a chymysgedd o lysiau tymhorol.


Close