Menu
#

Porc y Flwyddyn Newydd DsieineaiddDigon i: 4 | Amser Coginio: 45 munud

Cynhwysion

 • 450g ffiled o borc

Ar gyfer y mârinad:

 • 1 llwy de fawr o sinsir ffres wedi’i gratio
 • 2 ewin garlleg mawr, wedi’u gratio
 • 3 llwy fwrdd o saws hoisin
 • 2 lwy fwrdd o fêl
 • 2 lwy fwrdd o saws soi ysgafn

Ar gyfer y tro-ffrio:

 • 2 lwy fwrdd o olew blodau’r haul
 • 1 winwnsyn bychan, wedi’i blicio a’i dafellu’n denau
 • 200ml o stoc cyw iâr
 • 1 darn o sinsir maint cneuen wedi’i dafellu’n denau
 • 1 ewin garlleg, wedi’i blicio a’i dafellu’n denau
 • 300g o bys sugar snap peas a mangetout wedi’u torri ar eu hyd
 • 375g nwdls ŵy sych maint canolig
 • 2 bok choi
 • 2 lwy de o olew sesame

Dull

 1. Yn gyntaf paratowch y canol lwyn. Tynnwch unrhyw ewynnau gwyn o’r cyhyr a thorri ymaith unrhyw fraster sydd i’w weld. Torrwch yn 3 hyd, ac yna bob un yn ei hanner a thorri pob hanner yn stripiau.
 2. Cymerwch bowlen fawr ac ychwanegu cynhwysion y marinâd a chymysgu’r cyfan cyn ychwanegu’r stripiau porc. Cymysgwch y cyfan yn dda. Gorchuddiwch y bowlen a’i gosod o’r neilltu am 20 munud wrth i chi baratoi gweddill y tro-ffrio.
 3. Pan fyddwch yn barod i goginio, paratowch y nwdls yn gyntaf – dewch â sosban ganolig llawn dŵr i’r berw, ychwanegu’r nwdls ŵy a chymysgu i’w gwahanu. Yna ychwanegwch y bok choi a choginio’r nwdls am oddeutu 5 munud tan eu bod yn feddal. Draeniwch yn dda ac ychwanegu ychydig o halen ac ychydig o olew sesame. Gorchuddiwch nhw i’w cadw’n gynnes wrth i chi goginio’r tro-ffrio.
 4. Cynheswch wok hyd nes bod mwg, ac ychwanegu’r olew a’r winwns a’u cymysgu’n dda. Ychwanegwch y sinsir a’r garlleg a’u coginio tan eu bod yn feddal ac yn dechrau troi’n frown. Symudwch y winwns i’r ochr ac ychwanegwch y porc yn ei farinâd hanner ar y tro. Coginiwch hyd iddynt newid lliw ac yna eu symud i’r ochr gyda’r winwns cyn coginio hanner arall y porc.
 5. Dewch â phopeth at ei gilydd. Ychwanegwch y pys sugarsnap a mangetout a chymysgu’r cyfan gan ychwanegu ychydig o stoc cyw iâr i gadw popeth yn wlyb ac i doddi unrhyw ddarnau sticlyd sydd yn y wok.
 6. I’w weini, rhowch y nwdls a’r bok choi ar y blât gyda’r tro-ffrio ar eu pen. I orffen rhowch goriander ac ychydig o saws soi dros y cyfan.

Os oes gennych lawer o sudd, cymysgwch 1 llwy bwdin o flawd corn gydag ychydig o ddŵr a’i gymysgu drwy’r cyfan wrth orffen coginio i’w dewychu.


Close