Menu
#

PorchettaGallwch ddewis socian mewn dŵram 24 awr, yna draenio a sychu’n dda gyda thywelion cegin.Paratowch fel yn y rysait a’i adael wedi’i orchuddio yn yr oergell am24 awr arall. Tynnwch o’r oergell 45 munud cyn ei roi ar y barbeciw.


 • Bol mochyn buarth o Gymru 2.5kg, gyda’r esgyrn a’r croen wedi’u tynnu alwyn
 • 2.5kg o borc (creithiwch y croen gyda chyllell).
 • Gofynnwch i’ch cigydd dorri darnau hafal o fol a lwyn mochyn fel eu bod yn ffitio’n daclus un ar ben y llall
 • 25g o halen môr garw ac 1 llwy fwrdd o bupur du fel sesnin i ddechrau


Past

 • 2 lwy de o halen môr
 • 8 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u sleisio
 • 2 lwy fwrdd o hadau ffenigl wedi’u rhostio
 • 1 llwy fwrdd o groen lemwn wedi’i gratio
 • 1 llwy fwrdd o fflochau tsili
 • 1 llwy bwdin o siwgr
 • 10 coesyn teim ffres, wedi’u torri’n fras
 • 6 choesyn rhosmari ffres, wedi’u torri’n fras
 • 8 coesyn dail saets ffres, wedi’u torri’n fras
 • 6 llwy fwrdd o olew olewydd


Beth i’w wneud

 1. Rhowch y bol mochyn ar fwrdd a’i orchuddio â hanner yr halen a llawer o bupur du, a’u rhwbio’n dda i mewn i’r cig. Gadewch iddo fod am 10 munud.
 2. Torrwch 10 darn o linyn, oddeutu 30cm yr un. Gwnewch bast mewn breuan a phestl neu gymysgydd. Dechreuwch falu’r halen môr a’r garlleg gyda’i gilydd, yna ychwanegu’r gweddill yn araf. Tywalltwch yr olew olewydd i mewn i’w wneud yn bast trwchus braf.
 3. Gwasgarwch y gymysgedd dros y bol mochyn a rhoi lwyn wedi’i baratoi ar ei ben. Clymwch bob hyn a hyn gyda llinyn.

Mygu’n isel ac yn araf

 • Gosodwch waelod y mygwr gyda hanner y simne â glo wedi’i gynau. Cyneuwch yr hanner arall a’i osod yn y canol. Dylai’r tymheredd fod rhnwg 100-125C. Ychwanegwch 1 darn o bren wedi’i drochi ar gyfer pob 2kg o gig. Mygwch am 2.5 awr ar gyfer pob 2kg.
 • Os yn mygu darn mwy ar gyfer oddeutu 12 o bobl, paratowch Porchetta sy’n pwyso 5kg; defnyddiwch 4 darn o bren wedi’u trochi a’i goginio yn isel ac yn araf am 3 awr, cyn gorffen ar y barbeciw.


I orffen

Rhowch y Porchetta ar farbeciw sydd wedi’i gynhesu ar wres anuniongyrchol, 200C am 20 munud ar gyfer 2kg neu 1 awr ar gyfer 5kg. Dylai’r tymheredd terfynol mewnol fod yn 75C, gadewch iddo fod am 30 munud cyn cerfio.


Dull barbeciw a mygu cyflym

Os nad oes gennych fygwr, yna bydd y dull hwn yn rhoi blas mwg hyfryd ond ysgafn.

Gallwch goginio’r Porchetta yn gyfan gwbl ar y barbeciw ac ychwanegu ychydig o fwg gan ddefnyddio darnau pren afal neu geirios. Trochwch 2 lond llaw o ddarnau pren am 15 munud. Rhowch ar y barbeciw i’w goginio’n anuniongyrchol gydag un simne llawn o siarcol wedi’i gynnau.


Wedi i’r barbeciw gyrraedd 200C rhowch y porc yn y canol ac ychwanegu llond llaw o bren wedi’i drochi i bob basged o lo. Caewch y clawr a choginio am oddeutu 3 awr – gwiriwch dymheredd canol y porc, dylai fod 70-75c.

Os yw tymheredd y BBQ ychydig yn uchel i ddechrau, defnyddiwch y tyllau awyr yn y gwaelod a’r top i’w reoli, a’u cau am ychydig. Gallwch eu hagor yn llawn wedi i’r tymheredd ostwng.


Close