Menu
#

Patis Porc a Chig Moch Brecinio

Cynhwysion

  • 450g (1lb) o friwgig porc coch
  • 75g (3oz) o dafellau o gig moch cefn wedi'i halltu
  • Pupur du
  • 3 taten fawr
  • 1 nionyn
  • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew

I weini

  • Tomatos ceirios
  • Wyau

Dull

1. Cymerwch 450g (1lb) o friwgig porc coch a 75g (3oz) o dafellau o gig moch cefn wedi'i halltu wedi'i dorri'n fân, a'u cymysgu. Ychwanegwch bupur du.

2. Siapiwch yn 4-8 pati eithaf tenau.

3. Gwnewch rosti tatws: Cymerwch 3 taten fawr, wedi'u plicio a'u gratio, a'u rhoi ar liain sychu llestri neu bapur cegin i amsugno'r gwlybaniaeth.

4. Rhowch y tatws mewn powlen ac ychwanegwch 1 nionyn, wedi'i blicio a'i gratio, ac ychwanegwch halen a phupur. Cyfunwch.

5. Cynheswch 15ml (1 llwy fwrdd) o olew mewn padell ffrio, cymerwch lond llaw o'r gymysgedd tatws/nionyn a choginiwch nes mae'n frown euraidd ar y ddwy ochr gan ei droi'n ofalus.

6. Gwasgwch y gymysgedd wrth ei choginio er mwyn i'r rosti ddal ei siâp.

7. Yn y cyfamser, cynheswch radell neu badell ffrio a choginiwch y patis am ryw 4-5 munud nes maent wedi coginio drwyddynt.

Awgrym ar gyfer gweini:

Gweinwch y patis porc a chig moch gyda'r rosti tatws, tomatos ceirios ac ŵy wedi'i botsio.


Close