Menu
#

Risotto Porc a Madarch

Digon i: 2

Amser Coginio: 35 mun

Cynhwysion

 • Ffiled o borccoch
 • Olew
 • Nionyn
 • Reis risotto
 • Madarch
 • cymysg
 • Stoc
 • Pupur du
 • Asbaragws
 • Dail roced

Dull

 1. Cynheswch 5ml (1 llwyaid te) o olew mewn sosban a ffrio 225g (8 owns) o ffiled porc coch, wedi’i thorri’n sleisys medaliwn tenau gydag 1 nionyn, wedi’i dorri a 150g (5 owns) o reis risotto (Arborio) am 2-3 munud.
 2. Ychwanegwch 50g (2 owns) o fadarch cymysg, 600ml (1 pt) o stoc porc, a’i godi i’r berw, ychwanegwch halen a phupur a’I fudferwi’n araf am oddeutu 30 munud neu nes bod y reis yn barod a’r holl hylif wedi’i amsugno. (Ychwanegwch fymryn rhagor o stoc os dymunwch i gael y trwch iawn.)
 3. Ychwanegwch 100g (4 owns) o asbaragws, wedi’u torri’n ddarnau mawr, a rhowch ddail roced dros y risotto a’i weini.

Awgrym ar gyfer Gweini: Gyda chwlffyn o fara crystiog os oes angen.


Close