Menu
#

Salad Porc, Ffa Du ac Oren

Digon i: 4-6

Amser Coginio: Tua 1 awr + 1 awr o amser i farinadu

CYNHWYSION:

 • 700g (1½ pwys) Sleisys o fol porc, gyda'r grofen a'r braster ychwanegol wedi'u tynnu
 • 30ml (2 lwy fwrdd) Marmalêd Oren heb groen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) Saws Soi
 • 45ml (3 llwy fwrdd) Sudd oren
 • 60ml (4 llwy fwrdd) Saws ffa du
 • 2 Seren anise
 • 3 Deilen Tsieineaidd, wedi'u torri'n fras
 • 1/2 Letysen fach siâp calon, wedi'i thorri'n fras
 • 50g (2 owns) Egin ffa
 • 3 Shibwnsyn, wedi'u sleisio'n denau
 • Llond llaw o ddail coriander ffres
 • 1 Oren mawr, wedi'i blicio a'i dorri'n rhannau

DULL:

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 5, 190°C, 375°F
 2. Cymysgwch y marmalêd, soi, sudd oren, saws ffa du a seren anise mewn powlen fawr.
 3. Ychwanegwch y sleisiau bol porc a'u gorchuddio yn y sudd. Rhowch orchudd dros y bowlen a'i rhoi i farinadu yn yr oergell am tua awr.
 4. Tynnwch y sleisiau bol porc o'r marinâd a'u rhoi mewn padell ffwrn, gorchuddiwch nhw â ffoil a'u coginio am tua 50 - 60 munud gan eu troi a'u brasteru'n gyson.
 5. Gadewch y bol porc i oeri rywfaint ac yna'i dorri'n ddarnau.
 6. Gweinwch y cig ar wely o ddail Tsieineaidd, letys, egin ffa, shibwns, dail coriander ffres a darnau o oren. Gweinwch gyda'r suddion coginio drosto.

Close