Menu
#

Golwython neu stêcs lwyn porc wedi’u coginio mewn padell ffrio gyda saws ffa du ac eirin

Amser – 15 munud

Digon i – 2

Cynhwysion

 • 2 olwyth neu stecen lwyn porc heb lawer o fraster
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew llysiau
 • 1 winwnsyn coch bach, wedi’I sleisio’n denau
 • 2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u malu
 • 2.5cm (1") o wreiddyn sinsir, wedi’I bilio a’i falu
 • 3 eirinen aeddfed, heb y cerrig, wedi’u torri’n chwarteri
 • 75ml (5 llwy fwrdd) o saws ffa du
 • 60ml (4 llwy fwrdd) o sudd oren
 • 8-10 o rawnwin du heb hadau, wedi’u torri yn eu hanner
 • 5ml (1 llwy de) o olew llysiau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew sesame
 • Llond llaw fawr o fresych y gwanwyn, wedi’u torri’n denau
 • 2 ben choi neu pak choi, wedi’u sleisio
 • Gweinwch gyda:

 • nwdls crensiog
 • llysiau wedi'u tro-ffrio
 • Sut i’w goginio

  1. Cynheswch olew mewn wok neu badell ffrio fawr ac ychwanegwch y winwns, garlleg, sinsir a’r stêcs. Coginiwch am 2-3 munud nes bydd y cig yn frown a’r winwns wedi dechrau meddalu.
  2. Ychwanegwch yr eirin, y saws ffa du, y sudd oren a’r grawnwin. Cymysgwch y cyfan yn dda, gorchuddiwch gyda chaead a gadewch y cyfan I ffrwtian am tua 10 munud.
  3. Yna, cynheswch ychydig o olew mewn wok neu badell ddofn arall a thro-ffrio’r llysiau am 3-4 munud.
  4. Gweinwch gyda nwdls, gyda’r stecen ar ben y llysiau wedi’u tro-ffrio a’r saws ar eu pennau.

  Close