Menu
#

Hotpot Porc

Digon i: 3 - 4

Amser Coginio: Tua 2 awr

CYNHWYSION:

 • 900g (2 bwys) Ysgwydd, coler neu goes borc wedi'i thorri'n giwbiau mawr
 • 100g (4 pwys) Stribedi cig moch wedi'u halltu heb eu mygu
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Olew
 • 2 Winwnsyn, wedi'u plicio a'u sleisio'n denau
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u torri'n fras
 • 2 Afal bwyta wedi'u creiddio a'u torri'n ddarnau
 • Halen a phupur
 • 2 Sbrigyn o saets ffres
 • 300ml-450ml (½- 3/4 peint) Seidr melys
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Gronynnau grefi
 • 2 Foronen fawr, wedi'u plicio a'u sleisio'n denau ar eu hyd
 • 2 Banasen, wedi'u plicio a'u sleisio'n denau ar eu hyd
 • 2 Daten, wedi'u plicio a'u sleisio'n denau
 • Darn o fenyn

DULL:

 1. Cynheswch yr olew mewn padell fawr ac ychwanegwch y ciwbiau o borc, y stribedi cig moch, y winwnsyn a'r garlleg. Coginiwch y cyfan nes bod y cig yn frown ysgafn.
 2. Ychwanegwch y darnau o afal, halen a phupur, dail saets a seidr. Gadewch i'r cymysgedd fyrlymu. Ychwanegwch y gronynnau grefi er mwyn tewychu rhywfaint ar y saws.
 3. Arllwyswch y cyfan i mewn i bot caserol mawr, dwfn.
 4. Rhowch y llysiau sydd wedi'u sleisio ar ben y cig, gan amrywio'r llysiau a'u cymysgu i greu haen ddofn o lysiau cymysg.
 5. Rhowch ddarnau o fenyn drosto a'i orchuddio â ffoil.
 6. Rhowch y cymysgedd yn y ffwrn am 1½-2 awr (edrychwch i weld pa mor dyner yw'r cig ar ôl 1½ awr drwy wthio sgiwer drwy'r haen o gig).
 7. Tynnwch y ffoil a choginiwch y cig am 15-20 munud arall nes bod y llysiau yn feddal ac yn euraidd.
 8. Gweinwch y cig a'r llysiau gyda llysiau gwyrdd tymhorol ychwanegol wedi'u stemio.

Close