Menu
#

Jambalaya Porc

Digon i: 4 | Amser Coginio: 1 awr

Cynhwysion

 • 450g (1lb) o ffiled porc goch (ciwbiau ½")
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 4 selsigen drwchus, sbeislyd
 • 1 nionyn, wedi'i sleisio
 • 2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o sesnin jerk
 • 225g (8 oz) o reis grawn hir
 • tun o domatos, wedi'u torri
 • 600ml (1 peint) o stoc
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o biwrî tomato
 • 1 pupur coch, heb yr hadau ac wedi'i ddeisio'n fân
 • 1 pupur melyn, heb yr hadau ac wedi'i ddeisio'n fân
 • 5 sibolsyn, wedi'u sleisio'n fân
 • 1 tsili coch, heb yr hadau ac wedi'i dorri (dewisol)
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o goriander ffres

Dull

 1. Cynheswch 15ml (1 llwy fwrdd) o olew mewn sosban fawr.
 2. Ychwanegwch y nionyn a'r garlleg a choginiwch am 2 funud nes maent wedi meddalu.
 3. Ychwanegwch y selsig trwchus, sbeislyd a'u brownio. Tynnwch y selsig o'r sosban a gadael iddynt oeri ychydig cyn eu torri'n 3.
 4. Ychwanegwch 450g (1lb) o ffiled porc goch a'i choginio nes mae wedi brownio.
 5. Ychwanegwch 30ml (2 lwy fwrdd) o sesnin jerk a choginiwch am funud arall.
 6. Ychwanegwch 225g (8 oz) o reis grawn hir a'i droi nes mae wedi'i orchuddio yn y sbeisys.
 7. Ychwanegwch y tomatos wedi'u torri, y stoc, y piwrî tomato a'r pupur coch a melyn.
 8. Cymysgwch yn dda, gorchuddiwch a mudferwch am 30 munud gan ei droi bob hyn a hyn (efallai y bydd angen i chi ychwanegu mwy o hylif os yw'n ludiog).
 9. Tynnwch y caead am 10-15 munud arall nes mae wedi tewychu ac ychwanegwch 5 sibolsyn, 1 tsili (heb yr hadau ac wedi'i dorri) a 30ml (2 lwy fwrdd) o goriander ffres.

Awgrym ar gyfer gweini: gweiniwch gyda bara crystiog a rhagor o lysiau wedi'u stemio os dymunwch.


Close