Menu
#

Pate Porc, Pistasio a Mango

Digon i: tua 4 x 200g o jariau bach

Amser coginio: Tua 30 munud + 2-4 awr i oeri

CYNHWYSION:

 • 225g (8 owns) Iau neu afu mochyn wedi'i olchi a'i sychu a'i dorri'n ddarnau bach
 • 225g (8 owns) Briwgig porc heb lawer o fraster
 • 12g (1/2 owns) Menyn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Olew olewydd
 • 1 Winwnsyn, wedi'i dorri'n fras
 • 2 Glof o arlleg wedi'u torri
 • 4 Deilen saets ffres wedi'u torri'n fras
 • 30ml (2 lwy fwrdd) Sieri
 • Halen a phupur
 • 30ml (2 lwy fwrdd) Siytni mango
 • 45ml (3 llwy fwrdd) Crème fraîche
 • Haen uchaf:
 • 60ml (4 lwy fwrdd) Siytni mango
 • 25g (1 owns) Cnau pistasio heb blisgyn, wedi'u torri'n fras

DULL:

 1. Cynheswch fenyn ac olew mewn sosban. Ychwanegwch y winwnsyn a'r garlleg a'u coginio'n ysgafn. Ychwanegwch yr iau (neu'r afu), y briwgig porc a'r saets a choginio'r cig nes ei fod wedi brownio'n llwyr ac wedi'i goginio drwyddo am tua 4-5 munud. Ychwanegwch y sieri a gadewch i'r cymysgedd fyrlymu er mwyn llosgi’r alcohol.
 2. Ychwanegwch halen a phupur a siytni mango a gadewch i'r cymysgedd oeri.
 3. Ychwanegwch y crème fraiche a'i roi mewn prosesydd bwyd. Cymysgwch y cyfan nes ei fod yn llyfn. Rhowch y pate mewn dysglau bach neu ramecinau a llyfnhau'r haen uchaf.
 4. Cynheswch y siytni mango am tua munud yn y microdon er mwyn ei gynhesu a'i feddalu.
 5. Taenwch y cnau sydd wedi'u torri ar ben y pate a thaenwch haen denau o siytni mango drosto.
 6. Rhowch orchudd dros y pate a'i roi yn yr oergell i oeri am tua 2-4 awr nes bod y pate wedi caledu ac oeri drwyddo.
 7. Gweinwch y pate gyda bara rhyg wedi'i dostio.

Close