Menu
#

Asennau Breision Gyda Sglein Stowt a Masarn

Digon i: 4-6

Amser Coginio: Tua 2 awr

CYNHWYSION:

  • 1.8kg (4 pwys) Asennau breision porc
  • 60ml (4 llwy fwrdd) Sudd masarn
  • 15ml (1 llwy fwrdd) Siwgr brown golau
  • 500ml (1 peint) Stowt tywyll

DULL:

  1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 5, 190°C, 375°F.
  2. Cymysgwch y sudd masarn, y siwgr a'r stowt. Rhowch dwy haen o ffoil mewn padell rhostio ddofn. Rhowch yr asennau yn y badell ac arllwyswch y gymysgedd stowt drostynt.
  3. Rhowch ddarn arall o ffoil drostynt a'u coginio yn y ffwrn sydd wedi'i chynhesu ymlaen llaw am tua 1½ awr nes bod y cig yn frau o amgylch yr asgwrn.
  4. Tynnwch y ffoil a choginiwch y cig heb orchudd am 20-30 munud arall i leihau a thewychu'r saws ychydig.
  5. Gweinwch yr asennau mewn pentwr gyda saws a salad hadau quinoa llysieuol.

Close