Menu
#

Asennau Breision Gyda Sglein Stowt a Masarn

Digon i: 4-6 | Amser Coginio: 2 awr

Cynhwysion

  • 1.8kg (4 pwys) asennau breision porc
  • 60ml (4 llwy fwrdd) sudd masarn
  • 15ml (1 llwy fwrdd) siwgr brown golau
  • 500ml (1 peint) stowt tywyll

Dull

  1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 5/190°C/375°F.
  2. Cymysgwch y sudd masarn, y siwgr a'r stowt. Rhowch dwy haen o ffoil mewn padell rhostio ddofn. Rhowch yr asennau yn y badell ac arllwyswch y gymysgedd stowt drostynt.
  3. Rhowch ddarn arall o ffoil drostynt a'u coginio yn y ffwrn sydd wedi'i chynhesu ymlaen llaw am tua 1½ awr nes bod y cig yn frau o amgylch yr asgwrn.
  4. Tynnwch y ffoil a choginiwch y cig heb orchudd am 20-30 munud arall i leihau a thewychu'r saws ychydig.
  5. Gweinwch yr asennau mewn pentwr gyda saws a salad hadau quinoa llysieuol.

Close