Menu
#

Porc Wedi'i Dynnu

Digon i: 4-6 | Amser Coginio: 3 awr

Cynhwysion

 • 1.5kg (3 phwys) darn o ysgwydd, coler neu goes porc
 • 15ml (1 llwy fwrdd) cwmin mâl
 • pinsiad o bowdwr tsili
 • 30ml (2 lwy fwrdd) siwgr brown tywyll
 • 150ml (¼ peint) stoc porc
 • 150ml (¼ peint) sudd oren a mango neu sudd â blas tebyg
 • 80ml (5 llwy fwrdd) cordial blodau ysgawen

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4/180°C/350°F.
 2. Rhowch haen ddwbl o ffoil ar waelod padell rhostio. Rhowch y cig ar fwrdd ac yn ofalus, gan ddefnyddio cyllell finiog, tynnwch y grofen ac ychydig o fraster o'r cig a'i daflu. Gwnewch batrwm cris-croes ar y cig di-fraster. Rhowch y cig mewn padell rhostio.
 3. Cymysgwch y cwmin, y siwgr a'r tsili a'u rhwbio i mewn i wyneb y cig. Cymysgwch y stoc, y sudd a'r ddiod. Arllwyswch y cymysgedd hwn dros y cig. Plygwch y ffoil yn llac o amgylch y cig. Defnyddiwch ddarn arall o ffoil i orchuddio'r cyfan.
 4. Coginiwch y cig am tua 3 awr nes bod y cig yn frau ac yn feddal.
 5. Unwaith y bydd wedi coginio, rhowch y cig ar y bwrdd - dylai fod yn ddigon meddal i'w 'dynnu' yn ddarnau gan ddefnyddio dwy fforc.
 6. Gweinwch gyda reis wedi'i goginio mewn dull jambalaya (Reis cnau coco sydd wedi'i goginio eisoes - gyda phinsiad o tsili a chwmin, pomgranad, naddion cnau coco, shibwns a letys wedi'i dorri'n fân).

Close