Menu
#

Lwyn Porc wedi'i Rhostio gyda Stwffin Jin Eirin a Chnau Ffrengig

Digon i: 4-6 | Amser Coginio: 1 awr 40 munud + mwydo a gorffwys

Cynhwysion

 • 1kg (2.2 bwys) darn lwyn porc ar yr asgwrn heb lawer o fraster
 • 50g (2 owns) llugaeron sych
 • 60ml (4 llwy fwrdd) jin eirin
 • 50g (2 owns) cnau ffrengig

Ar gyfer stwffin:

 • 450g (1 pwys) cig selsig porc (tua 6 selsig)
 • 100g (4 owns) briwsion bara - wedi'u gwneud o hen dorth fara neu dorth ffrwythau
 • pinsiad o sbeisys cymysg
 • pinsiad o sinamon

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4/180°C/350°F.
 2. Rhowch y llugaeron mewn powlen fach gyda'r jin eirin a gadewch iddynt fwydo am 30-60 o funudau.
 3. Sychwch y tu allan i'r cig a'i sgorio'n ddwfn â chyllell finiog.
 4. Rhowch y cig selsig, y briwsion bara, y sbeisys a'r cnau Ffrengig mewn powlen. Cymysgwch hwy'n dda.
 5. Yn ofalus, gwnewch doriad dwfn, mawr yn y darn o'r cig sydd â'r rhan fwyaf o fraster arno (nid drwy lygad y cig ond tuag at yr ymyl lle mae llawer o fraster yn y cig).
 6. Ychwanegwch y llugaeron i'r stwffin a'u cymysgu'n dda.
 7. Gwthiwch y stwffin i mewn i'r twll hwn. Gallwch rolio unrhyw stwffin sydd ar ôl yn beli mawr a'u coginio ynghyd â'r cig am tua 20 munud.
 8. Pwyswch y cig sydd wedi'i stwffio a chyfrifwch yr amser coginio: 30 munud am bob 450g / ½kg / 1 pwys a 30 munud ychwanegol (canolig).
 9. Brwsiwch y cig ag olew, ychwanegwch binsiad o halen a'u rhwbio i mewn i'r braster. Rhowch y cig ar resel mewn tun rhostio a'i rostio heb gaead mewn ffwrn sydd wedi'i chynhesu ymlaen llaw, am yr amser a gyfrifwyd.
 10. Tynnwch y cig o'r ffwrn a'i adael i sefyll am tua 10 munud cyn ei dorri.
 11. Cadwch y suddion coginio i wneud y grefi ac ychwanegwch ychydig o jin eirin i'r grefi wrth ei goginio.
 12. Gweinwch y cyfan gyda'r peli stwffin (os gwnaethoch rai gyda'r stwffin a oedd yn weddill), pannas wedi'u rhostio a'ch hoff drimins traddodiadol!

Close