Menu
#

Ysgwydd porc wedi’i rhostio’n araf gydag afalau, sinsir, triog a sbeisys

Amser – 2 – 2 ½ awr

Digon i – 4 - 6

Cynhwysion

 • Darn o ysgwydd porc 1.35kg (3 pwys)
 • 5ml (1 llwy de) o bupur Jamaica
 • Halen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o driog du
 • 2.5cm (1") o wreiddyn sinsir, wedi’I blicio a’i sleisio
 • 300ml (½ peint) o sudd afal cymylog
 • ½ lemwn, tynnu’r sudd a’i ddefnyddio
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o siwgr brown meddal
 • 5ml (1 llwy de) sinamon
 • 2 afal bwyta, heb y canol, wedi’u torri’n chwarteri

Gweinwch gyda:

 • thatws stwnsh
 • chêl crensiog

Sut i’w goginio

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4-5, 180˚C, 350˚F.
 2. Leiniwch dun rhostio mawr gyda haen ddwbl o ffoil.
 3. Torrwch y llinyn ar y darn o borc, a’i roi yn y tun rhostio yn fflat gyda’r croen ar i fyny.
 4. Torrwch linellau dwfn yn y porc gyda chyllell finiog, rhwbiwch y pupur Jamaica ynddynt ac ysgeintio cryn dipyn o halen drosto.
 5. Yna, cymysgwch y triog, sinsir, sudd afal, sudd lemwn, siwgr a sinamon a thywalltwch y gymysgedd i’r tun rhostio.
 6. Ychwanegwch yr afalau a rhowch ffoil llac o gwmpas y cig – cofiwch adael y croen yn y golwg.
 7. Coginiwch am tua 2-2½ awr neu nes bod y cig yn dyner a meddal – wrth i’r cig goginio a dechrau crebachu ailosodwch y ffoil o gwmpas y cig.
 8. Gweinwch gyda thatws stwnsh hufennog a chêl cyrliog wedi’i stemio.

Close