Menu
#

Bola mochyn wedi ei rostio'n araf gydag afal, mêl a sinamon

Digon i: 4 | Amser Cogino: 2 awr

Cynhwysion

 • 700g (1½ lb) darn coch o fola mochyn
 • 300ml (½ pt) sudd afal cymylog
 • halen a phupur
 • 5ml (1 llwy de) sinamon mâl
 • 2 afal, heb y galon ac wedi eu chwarteri
 • 2 eirinen, heb y garreg ac wedi eu haneru
 • 2 sbrigyn mawr saets ffres
 • 15ml (1 llwy fwrdd) mêl

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4-5/180˚C/350˚F.
 2. Cymerwch y ddarn fflat o’r bola, sychwch y grofen a gwnewch riciau dwfn ynddo gyda chyllell finiog. Leiniwch dun rhostio bas gyda dau ddarn mawr o ffoil. Rhowch y sudd afal, yr halen a pupur a’r sbeisys ar y ffoil.
 3. Rhowch y bola ar y ffoil a lapiwch y ffoil o amgylch y darn cig fel bod yr hylif yn erbyn y darn bola, ond gadewch y top yn wych ac agored. Brwsiwch y grofen a’r olew ac ychydig o halen.
 4. Rhostiwch yn agored am tua 1 awr. Ychwanegwch yr afalau, eirin a’r saets, gorchuddiwch y darn cyfan a ffoil a rhowch yn ôl yn y ffwrn am awr arall. Pan fydd wedi coginio agorwch y ffoil yn ofalus, arllwyswch fêl dros y cyfan a ffoil a rhowch yn ôl yn y ffwrn am awr arall. Pan fydd wedi coginio agorwch y ffoil yn ofalus, arllwyswch fêl dros y grofen a rhowch o dan gril wedi ei dwymo’n barod. Coginiwch am tua 5 munud fel bod y grofen yn grensiog.
 5. Gweinwch mewn tafelli trwchus, y saws drostynt a bwytewch gyda’r ffrwyth.

Bola Mochyn wedi ei Rostio’n araf gydag Afal, Mêl a Sinamon

Close