Menu
#

Koftas Porc Sbeislyd gyda Couscous Gemog

Digon i: 4 | Amser Coginio: 20 munud + amser oeri

Cynhwysion

 • 450g (1lb) o friwgig porc coch
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o gymysgedd sbeis Ras-el-Hanout
 • 1 ewin garlleg, wedi'i wasgu
 • 50g (2 oz) o ddatys, wedi'u torri
 • 25g (1 oz) o gnau pistasio, wedi'u torri
 • 2 sibolsyn, wedi'u torri'n fân
 • sgiwerau bambŵ, wedi'u gwlychu

Ar gyfer y couscous 'gemog':

 • 100g (4 oz) o couscous
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o gymysgedd sbeis Ras-el-Hanout
 • ¼ ciwcymbr, wedi'i giwbio
 • 2 sibolsyn, wedi'u sleisio
 • 20 llusen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o hadau pomgranad
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o fintys ffres, wedi'i dorri
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bersli ffres, wedi'i dorri
 • ychydig o olew olewydd

Dull

 1. Rhowch y briwgig porc, y sbeis, y garlleg, y datys, y cnau, y sibols a halen a phupur mewn powlen fawr.
 2. Rhannwch y gymysgedd yn 8 a'u mowldio'n siâp selsig. Rhowch y 'selsig' ar y sgiwerau bambŵ wedi'u gwlychu, gan eu gwasgu ychydig o amgylch y sgiwer.
 3. Gosodwch nhw ar blât, eu gorchuddio a'u rhoi yn yr oergell am 15-20 munud i oeri. Tynnwch nhw o'r oergell a'u rhoi o dan gril wedi'i gynhesu ymlaen llaw a'u coginio am ryw 12 munud nes maent yn euraidd ac wedi coginio drwyddynt.
 4. I wneud y couscous: rhowch y couscous a'r sbeis mewn powlen fawr a gorchuddiwch gydag oddeutu 200ml o ddŵr berwedig – gorchuddiwch y bowlen a'i gadael am ryw 5 munud nes bod yr hylif wedi'i amsugno. Ychwanegwch yr holl gynhwysion sy'n weddill a chyfuno'r cyfan yn dda. Ychwanegwch ychydig o halen a phupur a'r olew olewydd.

Awgrym ar gyfer gweini: gweinwch y koftas gyda phentwr mawr o'r couscous.


Close