Menu
#

Cebabau Porc Sbeislyd Roced gyda Relish Ffrwythau'r Hydref

Yn gwneud: 6 sgiwer

Amser coginio: Tua 30-40 munud

CYNHWYSION:

 • 450g (1 pwys) Coes borc neu stêcs ysgwydd wedi'u torri'n giwbiau
 • 30ml (2 llwy fwrdd) Olew olewydd
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Pâst harissa
 • 4-6 o bupurau bach o liwiau cymysg heb hadau ac wedi'u torri'n ddarnau
 • 1 Corbwmpen fach wedi'i thorri'n ddarnau
 • Sgiwerau pren, wedi'u socian mewn dŵr am hanner awr

Relish Ffrwythau'r Hydref:

 • 5ml (1 llwy de) Olew
 • 1 Winwnsyn coch, wedi'i blicio a'i dorri'n fân
 • 1 Beren, wedi'i phlicio, ei chreiddio a'i sleisio
 • 30ml (2 lwy fwrdd) Jam ceirios coch neu jam coch tebyg
 • 30ml (2 lwy fwrdd) Dŵr
 • 150g (5 owns) Mwyar duon ffres neu wedi'u rhewi
 • Pinsiad o bowdwr tsili
 • Llond llaw o gyrens coch- dewisol

DULL:

 1. Cymysgwch yr olew olewydd a'r past harissa. Ychwanegwch y ciwbiau cig a'u taenu â'r gymysgedd past. Gadewch y cig i farinadu am 30 munud gan ei orchuddio a'i roi yn yr oergell.
 2. Rhowch y ciwbiau porc a'r pupurau ar sgiwerau pren.
 3. Rhowch y sgiwerau o dan gril sydd wedi'i gynhesu ymlaen llaw a choginiwch am tua 10-15 munud hyd nes bod y cig wedi'i goginio drwyddo ac yn frown, gan eu troi o bryd i'w gilydd.
 4. Gwnewch y Relish Ffrwythau'r Hydref:
 5. Cynheswch yr olew mewn sosban fach, ychwanegwch y winwnsyn a'i goginio'n araf nes y bydd wedi meddalu. Ychwanegwch y cynhwysion sydd ar ôl a'u coginio am 5-10 munud arall, gan eu troi ar yr un pryd.
 6. Gweinwch y Cebabau Roced â thatws drwy'u crwyn, gyda darn o fenyn, llwyaid fawr o relish ffrwythau ac india corn wedi'i stemio.

Close