Menu
#

Peli Cig Porc Sbeislyd gyda Saws Arrabiata a Phasta Orzo

Digon i: 4

Amser Coginio: Tua 35 munud

CYNHWYSION:

I wneud y peli cig:

 • 450g(1 pwys) O friwgig porc heb lawer o fraster
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i falu
 • 1/2 Tsili gwyrdd, heb hadau ac wedi'i dorri'n fân

I wneud y Saws:

 • 1 Winwnsyn, wedi'i dorri'n fân
 • ½ Tsili gwyrdd, heb hadau ac wedi'i dorri'n fân
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Olew olewydd
 • Tua 400g Tomatos tun wedi'u torri
 • 150ml (1/4 peint) Stoc borc
 • 30ml (2 llwy de) Past tomatos heulsych
 • Pinsiad o bowdr tsili
 • 150g (5 owns) Pasta orzo neu siapiau pasta bach
 • Parmesan wedi'i gratio i weini

DULL:

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 5, 190°C, 375°F
 2. Rhowch y briwgig, y garlleg a'r tsili mewn powlen fawr. Cymysgwch y cyfan yn dda a'u rholio i wneud 15 o beli.
 3. Cynheswch yr olew mewn sosban maint canolig. Ychwanegwch y winwnsyn a'r tsili a'u meddalu ychydig. Ychwanegwch weddill y cynhwysion (heblaw am y pasta a'r parmesan) a'u berwi. Rhowch y peli ar waelod dysgl gratin maint teulu. Taenwch y pasta ar ei ben. Arllwyswch y saws drosto a rholiwch y peli yn y saws yn ofalus er mwyn eu gorchuddio.
 4. Gorchuddiwch y cyfan a'i goginio am tua 40 munud, nes bydd y pasta yn feddal.
 5. Gweinwch y pasta a'r cig gyda pharmesan wedi'i gratio ar ei ben.

Close