Menu
#

Byrgyr porc gyda nachos

Amser – 15 munud

Digon i – 4

Cynhwysion

 • 450g (1 pwys) o friwgig porc heb lawer o fraster
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu
 • 1 tsili gwyrdd, heb yr hadau, wedi’I dorri’n fân
 • 1 pupur coch bach, heb yr hadau, wedi’i dorri’n fân
 • 5ml (1 llwy de) o bâst Harissa
 • Pupur du

Salsa Guacamole:

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws tsili melys
 • ¼ ciwcymbr bach, wedi’i dorri’n fras
 • 1 afocado aeddfed, wedi’i blicio, tynnu’r garreg a’i dorri
 • 2 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n fân
 • ½ lemwn, tynnu’r sudd a’i ddefnyddio
 • 1 tomato, wedi’i dorri’n fras

Gweinwch gyda:

 • Llond llaw o greision tortilla
 • Caws Cheddar wedi’i gratio
 • Hufen sûr i weini
 • Letys iceberg

Sut i’w goginio

 1. Cymysgwch y briwgig porc, garlleg, tsili, pupur, past harissa a’r halen a phupur mewn powlen.
 2. Yna, rhannwch y gymysgedd yn bedwar a chreu pedwar byrgyr taclus ohonynt.
 3. Cynheswch y gril a rhoi’r byrgyrs i goginio am 12 – 14 munud neu nes byddant yn euraidd ac wedi coginio’n drylwyr.
 4. Tra bydd y byrgyrs yn coginio, cymysgwch holl gynhwysion y salsa guacamole mewn powlen, yna ei adael i sefyll.
 5. Pan fydd y byrgyrs yn barod, rhowch ddwy neu dair creisionen tortilla ar eu pen, ychydig o gaws wedi’I gratio a’u rhoi yn ôl dan y gril nes bydd y caws wedi toddi.
 6. Gweiniwch y byrgyrs ar ddarnau o letys iceberg gyda llwyaid fawr o guacamole a hufen sûr.

Close