Menu

Croeso i Porc.Cymru

Mae Porc.Cymru’n wefan newydd a fydd yn rhoi sylw i’n ffermwyr arbenigol, cynhyrchwyr crefftus, cigyddion o fri, arbenigwyr coginio a’r diwydiant gwasanaeth bwyd mewn un lle.
Rydym wedi rhannu ein gwefan yn ofalus i adrannau, felly beth bynnag fo’ch maes, gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth berthnasol sydd ei hangen arnoch chi. Gweler isod i gael gwybodaeth wedi’i theilwra a dysgu am yr hyn y gall Porc.Cymru ei wneud i’ch cefnogi yn eich diwydiant.

Ydych chi yn y diwydiant gwasanaeth bwyd? O gael hyd i’ch cyflenwr porc agosaf i gael eich ysbrydoli gan awgrymiadau coginio a ryseitiau amrywiol, cewch wybod pam mai porc lleol yng Nghymru yw’r dewis delfrydol ar gyfer eich busnes.
Cigyddion a manwerthwyr annibynnol bach a mawr yw’r bont hanfodol rhwng ein ffermwyr a’r cyhoedd. Cewch wybod beth y gall Porc.Cymru ei wneud i’ch helpu a sut y gallwch chi hyrwyddo eich cynnyrch, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.
Ffermwyr yw sylfaen diwydiant porc gwych Cymru. Darllenwch sut y gall Porc.Cymru helpu i gefnogi ffermwyr Cymru a darganfod ffyrdd newydd o hyrwyddo’ch porc yn uniongyrchol i gwsmeriaid.
Close