Menu
#

Pam gwerthu porc o Gymru?

Mae tarddiad ein bwyd yn sbardun gwerthu arwyddocaol ac yn ffactor pwysig wrth benderfynu beth i’w brynu. Dengys ymchwil fod tarddiad cyn bwysiced â blas wrth brynu porc.

Mae defnyddwyr yn barod i dalu mwy hefyd am borc a chynhyrchion porc yr ystyrir eu bod o ansawdd uwch ac a gynhyrchir yn lleol gan ddefnyddio dulliau traddodiadol.

Mae Cymru mewn sefyllfa wych i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle i farchnata tarddiad. Mae ein ffermydd wedi’u gwreiddio mewn traddodiad, gwybodaeth ac arbenigedd sydd wedi’u trosglwyddo dros genedlaethau lawer. Mae ein tirwedd yn gyfoethog ac yn amrywiol, a’n cynhyrchwyr a’n manwerthwyr yn arloesol. Yma yng Nghymru, rydym yn cynhyrchu’r cynnyrch gorau o ddarnau o borc i charcuterie a salami arbenigol.

Rydym yn credu bod y gall Cymru gynyddu ei chyfran o’r farchnad gartref. Crëwyd Porc.Cymru i fod yn storïwr ar gyfer y diwydiant. Trwy greu’r wefan hon a thrwy hybu Porc.Cymru, ein gobaith yw codi ymwybyddiaeth o darddiad cynhyrchion ac ysgogi galw gan ddefnyddwyr i gefnogi’n cynhyrchwyr a’n manwerthwyr annibynnol o’r fferm i’r fforc.

Sut gall porc o Gymru yn eich helpu chi

Ein cigyddion a’n manwerthwyr annibynnol yw’r bont hanfodol rhwng ein ffermwyr a defnyddwyr. Fel cigydd, rydych yn hwyluso diwydiant porc gwych Cymru ac yn ffenestr y siop, yn arddangos porc Cymru ar ei orau.

Os ydych yn chwilio am gyflenwad o borc o ansawdd o Gymru, does dim angen edrych ddim pellach na’n cyfeiriadur ar-lein.

Os ydych eisoes yn cyflenwi porc o foch wedi’u geni a’u magu yng Nghymru, beth am gynnwys eich busnes ar Porc.Cymru? Byddwn yn codi ymwybyddiaeth o’r wefan ymhlith defnyddwyr a byd masnach, gan helpu ysgogi galw am eich cynnyrch.

I’ch helpu i hyrwyddo eich porc cewch fanteisio ar ddeunyddiau am ddim i’w defnyddio yn eich man gwerthu, yn cynnwys taflenni ryseitiau a phosteri. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Mae fy nghwsmeriaid wrth eu bodd gyda phorc o Gymru

"Rwy’n falch o gyflenwi porc a gynhyrchir yn lleol, o foch Pedigri Cymreig pur traddodiadol - ein brid cenedlaethol - ac mae fy nghwsmeriaid yn teimlo’n angerddol am hynny hefyd. Iddyn nhw, mae’n bwysig gwybod bod eu bwyd yn tarddu o rywle heb fod yn fwy nag ychydig filltiroedd i ffwrdd, gyda chysondeb ansawdd y gallant ymddiried ynddo."

Llysgennad Porc.Cymru, y cigydd Rob Rattray o Aberystwyth

Close