Menu
#

Gwasanaeth Bwyd

Os ydych yn fwyty bach sy’n gweini bwyd i lond llaw o dwristiaid neu’n ganolfan fawr sy’n arlwyo ar gyfer cannoedd o bobl, mae Porc.Wales yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.

Mae rhesymau di-rif dros weini porc o ffynhonnell leol yng Nghymru; dywed ein cogyddion bod ganddo flas unigryw o safon arbennig a’i fod yn hyblyg iawn. Mae tarddiad yn duedd gynyddol bwysig ym maes bwyd ymhlith defnyddwyr ac mae cael bwyd o ffynonellau lleol yn hyrwyddo cynaliadwyedd.

Tarddiad

Mae tarddiad ein bwyd yn sbardun gwerthu arwyddocaol ac yn ffactor pwysig wrth benderfynu beth i’w brynu. Dengys ymchwil fod tarddiad cyn bwysiced â blas wrth brynu porc.

Mae defnyddwyr yn barod i dalu mwy hefyd am borc a chynhyrchion porc yr ystyrir eu bod o ansawdd uwch ac a gynhyrchir yn lleol gan ddefnyddio dulliau traddodiadol.

Mae Cymru mewn sefyllfa wych i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle i farchnata tarddiad. Mae ein ffermydd wedi’u gwreiddio mewn traddodiad, gwybodaeth ac arbenigedd sydd wedi’u trosglwyddo dros genedlaethau lawer. Mae ein tirwedd yn gyfoethog ac yn amrywiol, a’n cynhyrchwyr a’n manwerthwyr yn arloesol. Yma yng Nghymru, rydym yn cynhyrchu’r cynnyrch gorau o ddarnau o borc i charcuterie a salami arbenigol.

Crëwyd Porc.Cymru i fod yn storïwr ar gyfer y diwydiant. Trwy greu’r wefan hon a thrwy hybu Porc.Cymru, ein gobaith yw codi ymwybyddiaeth o borc o Gymru ac ysgogi galw gan ddefnyddwyr i gefnogi’r diwydiant o’r fferm i’r fforc.

Ffynonellau lleol a chynaliadwy

Ymunwch â ni i ddathlu cymhwysedd Cymru o ran cynhyrchu bwyd o safon a chefnogi’r diwydiant lleol trwy ddewis defnyddio porc o Gymru. Byddwch nid yn unig yn gostwng milltiroedd bwyd a chwtogi cadwyni cyflenwi a fydd yn gwella’ch statws o ran cynaliadwyedd, ond byddwch yn cefnogi’r economi leol hefyd drwy fuddsoddi eich arian mewn busnesau lleol.

Cig amlbwrpas

Yma yng Nghymru, rydym yn cynhyrchu’r cynnyrch gorau - a hyn oll ar garreg eich drws.

Mae porc Cymraeg yn gig amlbwrpas sy’n hoelio’r sylw ar unrhyw fwydlen. Diolch i’r detholiad o doriadau sydd ar gael, gallwch gynhyrchu bwydlenni newydd ac arloesol a fydd yn siŵr o dynnu dŵr o’ch dannedd. Mae mwy i borc na chig rhost wedi’i goginio’n araf; mae’r dewisiadau yn ddi-ben-draw.

Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer eich bwydlenni, ewch i’n tudalennau ryseitiau.

Ble i chwilio am borc o Gymru?

Os ydych am wybod ble i ddod o hyd i borc blasus o safon wedi’i gynhyrchu yng Nghymru gyda tharddiad sicr, ewch i’n cyfeiriadur cynhyrchwyr a manwerthwr.

Dim ond y gorau wnaiff y tro

"Rwy’n gweld yn gyson bod gan borc o Gymru groen tywyllach a chnawd lliw rhosyn, yn ogystal â haen gadarnach o fraster, sydd ganwaith gwell ar gyfer coginio yn fy marn i. Rwy’n teimlo’n hyderus wrth goginio gyda phorc o Gymru, gan fod y cynnyrch yn siarad drosto’i hun. O ran blas a gwead, mae’r gwahaniaeth o ran ansawdd yn gwbl glir."

Llysgennad Porc.Cymru, y cogydd Angela Gray, sy’n rhedeg ei hysgol goginio ei hun yng Ngwinllan Llanerch ym Mro Morgannwg

Cewch wybod mwy ar ein tudalennau Cwrdd â’r Cig

Close